NU-sjukvården NU-ambulansen ger utbildning på internationell nivå

På en olycksplats måste ambulans, polis och räddningstjänst kunna samarbeta så smidigt som möjligt. Tillsammans med forskare på Högskolan Väst har NU-ambulansen arbetat fram en metod för strukturerad samverkan vid gemensamma övningar mellan blåljusmyndigheterna. Nu sprids konceptet även internationellt.

Metoden kallas 3NS, 3-Nivå-Samverkan, och innebär att ambulans, polis och räddningstjänst samverkar på flera nivåer samtidigt när de genomför gemensamma övningar, vilket sker minst en gång per år i Fyrbodal.

– Unikt för metoden är hur vi arbetar med strukturerad uppföljning och hur detta sker fortlöpande. Vi övar, utvärderar i direkt anslutning till övningen utifrån ett standardiserat protokoll, reflekterar, övar igen och avslutar med ytterligare utvärdering och reflektion, säger Björn Kalin, verksamhetschef för NU-sjukvårdens ambulansverksamhet.

Gör om och gör bättre

Sedan våren 2011 har ambulansverksamheten inom NU-sjukvården varit delaktig i ett forsknings- och utvecklingsprojekt, där forskarna professor Eric Carlström och docent Johan Berlin vid Högskolan Väst har utvärderat metoder för att öva samverkan mellan blåljusmyndigheter. Deras forskning visar att 3NS är ett mer effektivt lärande än traditionella övningsformer.

– Vi gör om och gör bättre, förklararMatthias Johansson, ambulanssjukvårdare, en av de medarbetare från NU-sjukvårdens ambulansverksamhet som varit med under hela resan att ta fram 3NS, tillsammans med Eric Carlström och Johan Berlin.

Utbildning i Ukraina

Arbetet går nu vidare med att sprida metoden och utbilda andra i hur blåljusmyndigheter på ett strukturerat vis kan öva samverkan. Professor Eric Carlström, som bland annat har ett förflutet som sjuksköterska inom ambulansverksamheten, är även engagerad internationellt, bland annat i Norge och i Ukraina. Vid utbildning av ett 20-tal ukrainare nyligen tog han hjälp av Matthias Johansson som instruktör och konstruktör av övningsscenarierna.

– Det var en mycket spännande och lärorik upplevelse, inte minst att genomföra föreläsningar och övningar på engelska och genom en tolk, säger Matthias Johansson.

Gott betyg för NU-ambulansen

Deltagarna på utbildningen i Ukraina var bland annat sjukhuschefer, brandchefer, militärläkare, anestesiläkare samt professorer inom civilförsvaret. Syftet med utbildningen var att de skulle lära sig metoden för att själva kunna genomföra övningar enligt 3NS.

– Att medarbetare från NU-sjukvården är ute i världen och lär ut bra och effektiva arbetssätt är något som vi ska vara stolta över. Det är ett bevis på att vår verksamhet håller hög kvalitet, säger Björn Kalin, som även han följt arbetet med 3NS från start.

De jobbar i ambulansen

I NU-sjukvårdens ambulansverksamhet arbetar totalt cirka 160 ambulanssjuksköterskor och 60 ambulanssjukvårdare.

För att arbeta som ambulanssjuksköterska krävs sjuksköterskelegitimation samt vissa fysiska krav och önskvärd erfarenhet från annan akutsjukvård och gärna en vidareutbildning riktad mot verksamheten.

Motsvarande för ambulanssjukvårdare är undersköterskeutbildning med ett extra års utbildning inom ambulanssjukvård.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18