Avgiftsfri mammografi från den 1 juli

Kvinnor från 40 år till och med 74 års ålder erbjuds vartannat år att göra en röntgenundersökning för att upptäcka bröstcancer. Från den 1 juli är undersökningen med mammografi avgiftsfri. I NU-sjukvården sker screeningen i egen regi, medan andra sjukhus inom VGR anlitar en extern leverantör.

– Nu hoppas vi att fler kvinnor gör undersökningen när de blir kallade till screening. Ju tidigare en eventuell bröstcancer upptäcks, desto lättare går den att behandla, säger Maria Edegran, överläkare vid NU-sjukvårdens mammografienhet.

Mer jämlik vård

I Stockholms läns landsting har screening med mammografi varit avgiftsfri sedan 2012 och det har lett till att fler kvinnor kommer till undersökningen än tidigare. Störst är ökningen i de förorter där inkomsten är lägre än genomsnittet.

– Vi som arbetar med mammografi har länge efterlyst avgiftsfri screening, den gör vården mer jämlik, säger Maria Edegran.

En halv procent

I NU-sjukvårdens område kallades förra året drygt 41 000 kvinnor till screening med mammografi och 83 procent av dem kom till undersökningen.

Av de som gjorde mammografi kallades sedan två till tre procent tillbaka för kompletterande undersökning.  Men det betyder inte med automatik att kvinnan har bröstcancer.

– Vi diagnostiserar bröstcancer hos ungefär en halv procent av dem som undersöks i mammografiscreeningen.

Stabilitet och trygghet

Inom NU-sjukvården sker mammografin i egen regi, medan andra sjukhus inom VGR har upphandlat en extern leverantör.

– Vi ser det som en stor fördel att vi lyckats klara bemanningen av mammografin med egen personal. Det ger stabilitet och trygghet för både patienter och personal, säger Maria Edegran.

 

Bröstcancer drabbar 8 000 kvinnor

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år får ungefär 8 000 svenska kvinnor bröstcancer. Från den 1 juli är screening med mammografi avgiftsfri i hela landet, efter ett riksdagsbeslut i våras. Tidigare låg avgiften på 100 kronor per besök i Västra Götalandsregionen.

One-stop-clinic

Mammografienheten är en del av NU-sjukvårdens Bröstcentrum, Sveriges första one-stop-clinic för bröstcancerpatienter.

Det innebär att kvinnor som misstänks ha bröstcancer kan göra alla undersökningar på sjukhuset under en och samma dag.

De får besked direkt och slipper vänta hemma mellan sjukhusbesöken, vilket annars är det vanligaste.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18