Förbättrad information till patienterna om väntetider på akuten

Varför får jag vänta så länge på akuten? Det är en av patienternas vanligaste frågor, inte minst nu under sommaren. För att ge bättre besked satsar NU-sjukvården på nytt informationsmaterial, station för feedback – och en väntometer.

När den akuta ortopedin flyttade till NÄL i november förra året blev NU-sjukvårdens nya akutmottagning komplett och en av Sveriges största och mest moderna. Men det är inte bara lokalerna som är nybyggda och uppfräschade. Även informationen till patienterna har uppdaterats och blivit tydligare.

– I den nationella patientenkäten för två år sedan fick akutmottagningen låga poäng för bemötande och information till patienterna. Det blev startskottet för ett omfattande förbättringsarbete, säger Camilla Högström, verksamhetschef för akutmedicinkliniken, där akutmottagningen ingår.

Patienternas önskemål styr

– Vi har frågat patienterna vad de vill förändra, och de har önskat sig kortare väntetider och information om hur länge de måste vänta och varför vissa kommer in snabbare än andra. Det är självklart att ovissheten tär på den som mår dåligt och vill ha hjälp direkt, men det kan nog vara lättare att vänta om man förstår varför.

Med patienternas önskemål som utgångspunkt har medarbetarna på akutmottagningen arbetat i flera tvärprofessionella grupper sedan förra året. De har kommit med olika förslag för att förbättra akutvårdskedjan, och några av dem har redan hunnit förverkligas.

Väntometern ger snabbt besked

Patienterna märker skillnaden redan vid entrén. Där, på väggen efter ingången, sitter väntometern. Skärmen visar hur många som väntar på att träffa en läkare inom specialiteterna kirurgi, medicin och ortopedi, som tar hand om de flesta patienterna på akuten.

Patienter som söker för exempelvis buksmärtor eller sårskador ska träffa en läkare inom kirurgi medan den som söker för exempelvis bröstsmärtor eller andningssvårigheter ska träffa en läkare inom medicin. Den som brutit handen eller foten eller skadat något annat ben i kroppen ska träffa en läkare inom ortopedi.

Men på akutmottagningen på NÄL finns också tillgång till läkare inom gynekologi, öron/näsa/hals och käkkirurgi, samt barnläkare, se faktaruta.

Sedan september förra året arbetar också en ny kategori av läkare på akutmottagningen, akutläkare. De som utbildar sig inom specialiteten akutsjukvård träffar alla typer av patienter.

Ingen rak turordning på akuten

Grunden för allt arbete på akutmottagningen är att de patienter som är mest akut sjuka, och behöver behandling omgående, går före alla andra. Det gäller oavsett hur patienten kommit till akutmottagningen, med egen transport eller med ambulans.

– Patienter med livshotande tillstånd, exempelvis efter en trafikolycka, kommer ofta med ambulans och hamnar direkt hos ett traumateam. Men det finns ingen regel som säger att den som åker ambulans till akuten automatiskt går före andra patienter.

Patienterna prioriteras

För att anmäla sig till receptionen går patienterna visserligen efter turordning med nummerlappar som de tar vid huvudentrén. Det gäller dock inte de patienter som kommer med traumalarm eller med akuta bröstsmärtor, de får vård direkt.

Men från nästa steg gäller den medicinska prioriteringen, för alla. Då träffar patienten en undersköterska och sjuksköterska som gör den första undersökningen och bedömer hur snabbt patienten behöver träffa läkare.

– Detta kallas triage, efter franskans trier, som betyder sortera. Patienterna delas in i fyra olika färgkategorier, utifrån hur länge de kan vänta ur ett medicinskt perspektiv.

Färgerna förklarar väntetiden

  • Röd: Måste tas om hand först
  • Orange: Tas omhand inom relativt kort tid.
  • Gul: Kan vänta längre än orange.
  • Grön: Kan vänta längst.

För att förklara och förtydliga hur prioriteringen går till har akuten tagit fram en folder som beskriver vad som händer på akutmottagningen.

– När det finns många patienter med röd och orange prioritet inom en viss specialitet kan patienter med gul prioritet inom samma specialitet få vänta längre än den som har grön prioritet inom en annan specialitet, säger Camilla Högström.

Andra faktorer som kan påverka den totala väntetiden på akutmottagningen är om läkaren behöver vänta på resultat från provtagningar och röntgenundersökningar.

Ibland kan också en enskild patients prioritering ändras, om tillståndet snabbt försämras, och det påverkar givetvis väntetiden för andra patienter.

I akutmottagningens patientbroschyr får patienterna också information om hur de hittar till kafé, kiosk och varuautomat och annan praktisk information.

I många fall fyller läkaren i information som patienten får med sig hem, som en kortfattad beskrivning av patientens tillstånd, om det finns läkemedel att hämta på apoteket och hur en eventuell uppföljning ska gå till.

Feedback från patienter

För att få återkoppling på om förbättringsarbetet ger effekt för patienterna har akutmottagningen satt upp en tryckskärm där patienter kan ge anonym feedback, med några knapptryckningar.

– Skärmen sattes upp förra våren och det här första året ser vi att 60 procent är nöjda med sitt besök på akutmottagningen, 20 procent är neutrala och 20 procent är missnöjda, säger Camilla Högström.

– Vi tycker såklart att det är roligt att så många är nöjda men vårt mål är att alla får den bästa möjliga upplevelsen av att söka akutsjukvård i NU-sjukvården.

– Därför arbetar vi tillsammans vidare för att korta väntetiderna och förbättra informationen ytterligare. Bland annat tittar vi på ett digitalt skyltningssystem så vi snabbt kan få ut information i alla väntrum om det skulle ske en större olycka och väntetiderna på grund av det förväntas bli längre.

200 patienter per dygn

Varje dag kommer ungefär 200 patienter till akutmottagningen på NÄL. Under ett vardagsdygn bemannas akutmottagningen av cirka 100 personer. Personalen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, transportörer och administrativ personal.

Ring 1177 för rådgivning

– För den som behöver akut sjukhusvård, exempelvis vid ett livshotande tillstånd, är akutmottagningen den rätta vårdnivån, säger Camilla Högström.

 – Men för andra patienter skulle det många gånger fungera lika bra att få akut vård på vårdcentral eller jourcentral, och det är ofta de patienterna som får vänta längst på akutmottagningen. Därför ger vi rådet att ringa 1177 för rådgivning, när det inte handlar om livshotande tillstånd.

Egen ingång för barn

Akutmottagningen på NÄL har numera två separata ingångar, en för vuxna patienter och en för barn upp till 18 år. På dagtid åker barn-patienterna till barn- och ungdoms-mottagningen, inte till akuten.

Men barn som behöver akut sjukvård på kvällen efter 17.00 och under natten åker till akuten. De behöver inte längre vistas bland vuxna patienter och har fått lokaler som är anpassade efter deras behov.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18