PLUS skapar trygghet i mötet med patienterna

PLUS, Programmet för lärande och uveckling i svensk hälso- och sjukvård, ger utbildning i arbetssätt och kultur inom svensk sjukvård för utlandsutbildade läkare inom VGR. Vasileios Binolis arbetar som läkare på avdelning 64, vuxenpsykiatrin inom NU-sjukvården, och han gick kursen för två år sedan.

– Jag tycker att PLUS var mycket givande, säger han. Nu efteråt använder jag mig mycket av de tips vi fick under konsultationskursen om hur man kan skapa ett bra samtal med patienten, hur man lyssnar och ställer öppna frågor.

Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar relaterade till det professionella förhållningssättet i svensk sjukvård.

–Teamarbetet kring patienten är den största skillnaden jämfört med den grekiska sjukvården. Där arbetas det mer hierarkiskt och delegerande, säger Vasileios Binolis.

Trygga läkare ger trygga patienter

PLUS utvecklas med varje nytt program. Bland annat har de kursansvariga sett att det lönar sig att ha fler praktiska pass än teoretiska i utbildningens läroplan. Utbildningen är i första hand till för att säkra god vård för patienten.

– Läkare som känner sig trygga i vad de kan och gör leder till trygga patienter, säger Inger Hagqvist, som är programansvarig för PLUS.

En annan del i tryggheten är vetskapen hos deltagarna att det finns fler som är i samma situation. Under gruppdiskussionerna får de bland annat möjligheten att jämföra erfarenheter utifrån varandras vårdområden och kulturer, samt erfarenheter utifrån det praktiska arbetet som sker parallellt med utbildningen.

– Det känns bra att veta att det finns andra i samma situation, som jag kan dela erfarenheter med, säger Vasileios Binolis.

Krav på språkkunskaper

I PLUS ingår språkundervisning i två av de tre erbjudna kursalternativen, den tredje är främst för återvändande svenskar som studerat utomlands.

– Ett av kraven deltagarna måste uppfylla för att gå PLUS är att de ska ha nått B2-nivån i svenskan, enligt den europeiska referensramen. När de sedan är färdiga med kursen ska de ha nått C1-nivån i svenskan, annars erbjuds det uppföljningskurser, säger Inger Hagqvist.

Enligt den europeiska referensramen innebär B2 att den som studerar svenska förstår huvuddragen i komplexa texter och nästan obehindrat kan samtala detaljerat om olika ämnen.

C1, den nivån deltagarna ska ha nått vid kursens slut, innebär att de kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord, samt använda språket effektivt för olika ändamål.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18