Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansträngd men hanterbar midsommar

Formellt sett började sommarperioden i NU-sjukvården för två veckor sedan, när de första medarbetarna gick på semester. Men från den här veckan blir som årets neddragningar av vårdplatser märkbara på vårdavdelningarna. – Läget är ansträngt, men hanterbart, säger Henrik Olsson, tf. chefläkare.

Kombinationen av midsommarens långhelg och de aktuella neddragningarna av vårdplatser har resultaterat i överbeläggningar inom både område I och område II.

– Midsommar har varit tuff för exempelvis ortopeden, säger tf. chefläkare Henrik Olsson. Många patienter har drabbats av frakturer, exempelvis höftledsfrakturer som innebär att de måste läggas in för sjukhusvård.

Nästan vanlig helg för ambulans och akut

Även kirurgikliniken har haft mycket att göra. Däremot rapporterar ambulansverksamheten och akutmottagningen att midsommar mest haft karaktären av en vanlig helg.

– Det har inte varit några större olyckor eller andra händelser under midsommar, men även en vanlig helg innebär att många söker akut vård, säger Henrik Olsson.

– När det kommer många patienter till akutmottagningen märks det på inflödet till medicinavdelningarna, som MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, och MÄVA, medicinsk äldrevårdsavdelning, samt på avdelningarna för hjärta och lungor, men även på kirurgiklinikens vårdavdelningar.

Samarbeten över gränserna

För att hantera situationen på de aktuella vårdavdelningarna använder NU-sjukvården flera olika åtgärder:

– Vi har sjukhusövergripande vårdplatskoordination varje vardag, det är ett möte där vi går igenom situationen och ser om vi eventuellt kan flytta patienter till andra vårdavdelningar, där det finns lediga vårdplatser.

– En viktig pusselbit är att identifiera de patienter som geografiskt hör hemma på andra sjukhus, både inom och utanför Västra Götalandsregionen, och se till att de som medicinskt klarar en sjuktransport kan få vårdas på hemmaplan istället. Därför har vi också ett avstämningsmöte med representanter för de andra sjukhusen inom VGR varje måndagseftermiddag.

Sommardialog med kommuner och primärvård

Vårdplatsläget inom NU-sjukvården påverkas inte bara av hur många patienter som söker vård, utan också av hur många patienter som kan skrivas ut, när de inte längre är i behov av sjukhusvård. Många gånger behöver dock patienterna uppföljande vårdinsatser och därför är samverkan med kommunerna och primärvården avgörande.

– Många av kommuner i vårt område har också fått svårare att rekrytera sommarvikarierande sjuksköterskor, och det påverkar deras möjligheter att erbjuda patienterna platser på korttidsboende och hemsjukvård, säger Henrik Olson.

– Därför har vi även i år ett videokonferensmöte med representanter för kommunerna och primärvården varje vecka under sommaren. Det ger oss möjlighet att snabbt lösa eventuella problem och ger oss bättre förståelse för varandras situation och arbetssätt.

Sjukvårdsrådgivning

Tänk på att du dygnet runt kan kontakta sjukvårdsrådgivningen, genom att ringa 1177. Där arbetar sjuksköterskor som bedömer ditt behov av vård, ger råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Du kan också besöka sjukvårds-rådgivningens hemsida för mer information genom att klicka på den röda bannern.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18