Regler för universalgivning

Patienten erhåller i första hand blodkomponenter av samma blodgrupp som patienten själv har. Avsteg från detta görs ibland och då följs universalprincipen.

Erytrocyter och Trombocyter

Universalgivning erytrocyter och trombocyter

• Blodgrupp 0 kan ges till alla patienter

• Blodgrupp A kan ges till patienter med blodgrupp A och AB

• Blodgrupp B kan ges till patienter med blodgrupp B och AB

• Blodgrupp AB kan endast ges till patienter med blodgrupp AB

Plasma

Universalgivning plasma

• Blodgrupp AB kan ges till alla patienter

• Blodgrupp A kan ges till patienter med blodgrupp A och 0

• Blodgrupp B kan ges till patienter med blodgrupp B och 0

• Blodgrupp 0 kan bara ges till patienter med blodgrupp 0

Regler för RhD

RhD positiv patient kan erhålla såväl RhD positiv eller RhD negativ blodkomponent.
RhD negativ patient skall erhålla RhD negativ blodkomponent. (Undantag förekommer - var god se följesedel i det aktuella patientfallet).