Förvaring/ transport av blodkomponenter

Vid transport av blodkomponenter från Transfusionsmedicin till avdelning skall speciell transportbehållare användas för att undvika uppvärmning. Transportbehållaren ska rengöras regelbundet med milt antiseptiskt rengöringsmedel.

Blodkomponenter hämtas/skickas i transportbehållare eller rörpost från Transfusionsmedicin i omedelbar anslutning till transfusionen.

Erytrocyter: Erytrocytenheter får endast förvaras i avsett blodkylskåp med kontinuerlig temperaturregistrering och larmanordning. Temperaturen ska vara mellan +2º och +6º.

Transporttiden får ej överstiga 20 min i okyld transportbehållare.

Om transporttiden överskrider 20 min skall kylelement användas i transportbehållaren. Erytrocytenheter kan då förvaras upp till 2 timmar i transportbehållare.

Har förvaringstiden överskridits måste blodkomponenterna returneras och kontrolleras/kasseras av Transfusionsmedicin

Trombocyter: Trombocytenheter skall alltid transporteras vid ca +22°C.

Plasma: Tinad plasma ska transfunderas så snart som möjligt, helst inom 8 timmar.

Om blodkomponenter av någon anledning ej kunnat ges till patienten, skall de returneras och kontrolleras/kasseras av Transfusionsmedicin.