Blodkomponenter

Blodkomponenter

Med blodkomponenter avses erytrocyter, plasma och trombocyter.
Alla blodkomponenter är testade för anti-HCV, HBsAg, anti-HIV/HIV-Ag och Syfilis.
Alla blodkomponenter är leukocytreducerade, leukocytinnehåll <1,0 x 106/enhet.
Beställning av blodkomponenter.

Erytrocyter, leukocytreducerad

Volym: 230-325 mL,
Innehåll: Erytrocyter i SAGMAN-lösning, Hb >40 g/enhet.
Hållbarhet: 42 dygn.
Förvaring: +2°- +6°C.
Indikation: Blödning eller anemi.

Erytrocyter, leukocytreducerad, bestrålade

Volym: 230-325 mL
Innehåll: Erytrocyter i SAGMAN-lösning, Hb >40 g/enhet
Hållbarhet: 28 dygn.
Förvaring: +2°- +6°C.
Indikation: Blödning eller anemi.

Erytrocyter, leukocytreducerad, tvättade

Innehåller ej plasma. Bereds genom tvättning av erytrocyter och SAGMAN-lösning tillsatt.
Hållbarhet: 14 dygn
Förvaring: +2°- +6°C
Komponenten beställs från Regionblodcentralen SU Göteborg. Kontakta därför om möjligt Transfusionsmedicin i mycket god tid före transfusion.
Indikation: Transfusion till patienter med antikroppar mot IgA eller till patienter med överkänslighet mot andra plasmaproteiner.

Erytrocyter, leukocytreducerad, barnenhet

Volym: ca 60 - 80 mL,
Innehåll: Erytrocyter i SAGMAN-lösning, Hb >40 g/enhet
Hållbarhet: 14 dygn.
Förvaring: +2°- +6°C.
Indikation: Blödning eller anemi.

Erytrocyter för utbytestransfusion på nyfödda, leukocytreducerad

Bereds av erytrocyter leukocytreducerad - ej äldre än 5 dygn.
Innehåll: Erytrocyter i plasma. EVF ca 0,50.
Hållbarhet: 24 timmar
Förvaring: +2°- +6°C.
Förenlighetsprövning från moder eller barn.
Indikation: Hyperbilirubinemi hos nyfödda vanligen pga. hemolys orsakad av erytrocytantikroppar från modern riktade mot antigen på barnets erytrocyter. Vanligaste orsaken till utbytestransfusion är ABO-immunisering eller RhD immunisering. Vid utbytestransfusionen korrigeras även anemin.

Trombocyter, patogenreducerad, leukocytreducerad

Innehåller trombocyter från flera givare.
Patogenreducerad är likvärdig gammabestrålad komponent.
Transfusionsaggregaten som används vid transfusion av trombocyter är samma som vid transfusion av erytrocyter.
Innehåll: Trombocyter > 200 x 10 9/enhet i ca 140 mL suspensionsmedium och ca 60-80 mL plasma.
Volym: ca 190 mL
Hållbarhet: 7 dygn vid +22°C.
Indikation: Trombocytopeni och blödning pga. nedsatt primär hemostas.
En trombocytenhet beräknas höja patientens B-Trombocyter med ca 30 x 109/L hos en vuxen patient.
Transfusion av trombocytenhet bör inte ta mer än 20-30 minuter.

Trombocyter, patogenreducerad, delad, barnenhet

Volym: ca 90 mL
Se Trombocyter, patogenreducerad, leukocytreducerad.

Trombocyter med reducerad volym, patogenreducerad, leukocytreducerad, barnenhet

Framställs efter beställning.

Innehåller trombocyter från flera givare.
Patogenreducerad är likvärdig gammabestrålad komponent.
Transfusionsaggregaten som används vid transfusion av trombocyter är samma som vid transfusion av erytrocyter. 
Innehåll: Trombocyter i suspensionsmedium och plasma, högkoncentrerade, där volymen är reducerad till minst 50 mL
Volym: enligt beställning, minst 50 mL
Hållbarhet: 6 timmar vid +22°C.
Indikation: Till spädbarn, Trombocytopeni och blödning pga. nedsatt primär hemostas.
Transfusion av trombocytenhet bör inte ta mer än 20-30 minuter.

Trombocyter, patogenreducerad, tvättade

Trombocyter patogenreducerad, leukocytreducerad från flera givare i suspensionsmedium. Plasmainnehållet är reducerat.
Beställs i god tid.
Hållbarhet: 48 timmar
Indikation: Oklara transfusionsreaktioner på trombocytkoncentrat.

Plasma, färskfryst (FFP), leukocytreducerad

Tar ca 20-25 minuter att tina.
Volym: 250-280 mL
Innehåll: Samtliga koagulationsfaktorer.
Hållbarhet: Förvaras fryst vid -40°C eller lägre temperatur i 3 år. Används som färskfrystplasma 8 timmar från upptining.
Indikation: Koagulationsrubbningar. Trombolytisk trombocytopen purpura (TTP), HUS. Plasmaexpander i vissa fall.

Plasma, färskfryst (FFP), leukocytreducerad, barnenhet

Tar ca 20 minuter att tina.
Volym: 50-60 mL
Innehåll: Samtliga koagulationsfaktorer.
Hållbarhet: Förvaras fryst vid -40°C eller lägre temperatur i 3 år. Används som färskfryst plasma 8 timmar från upptining.

Akut-plasma, färskfryst, leukocytreducerad

Tar ca 10 minuter att tina, pga påsens utformning.
Kan beställas till kritiskt blödande patienter där plasma behövs mycket snabbt.
Volym: 250-280 mL
Innehåll: Samtliga koagulationsfaktorer.
Hållbarhet: Förvaras fryst vid -40°C eller lägre temperatur i 3 år. Används som färskfrystplasma 8 timmar från upptining.
Indikation: Koagulationsrubbningar. Trombolytisk trombocytopen purpura (TTP), HUS. Plasmaexpander i vissa fall.

 

FÖRKLARING

Leukocytreducerad
Leukocyterna i komponenten är reducerad till <1,0 x 106 / enhet.

Patogenreducerad
Patogenreducering innebär att eventuella kända och okända smittämnen och leukocyter inaktiveras.
Metoden har en likvärdig effekt som den vid bestrålning och reducerar risken för ev. GVHD-reaktion (Graft Versus Host Disease) hos mottagaren.
Detta innebär att patienter som kräver bestrålade trombocyter nu kan erhålla patogenreducerad trombocyter.

Bestrålade blodkomponenter
Blodkomponenter gammastrålning med 25 Gray, kvarvarande leukocyter då immunologiskt inaktiva. Ges för att undvika GVHD (Graft Versus Host Disease).
Bestrålningen utförs vid Regionblodcentralen SU, Göteborg. Kontakta därför Transfusionsmedicin i mycket god tid. Se även Patogenreducerad.