Beställning av blodkomponenter

BESTÄLLNING AV BLODKOMPONENTER 
Uppge alltid vilket datum patienten skall transfunderas. Skall transfusionen utföras samma dag som beställningen görs eller tidigt nästkommande dag, ange tidpunkt. Inför planerad operation, ange datum. Patienten måste vara blodgrupperad alternativt skall prov för blodgruppering ha tagits.

BLODREKVISITION NÄR GILTIG BASTEST FINNS:
ERYTROCYTENHETER
Kan efter datorkontroll omedelbart lämnas ut på giltig BAS-test.
- Beställning görs i första hand per telefon
- Alternativt kan beställningsblankett BLODBESTÄLLNING användas 
- Finns inte denna används beställningsblankett BLODGRUPPSUNDERSÖKNING / REKVISITION BLODKOMPONENTER.

Ange patientidentitet, beställande avdelning och önskat antal erytrocytenheter.

RESERVATION AV ERYTROCYTENHETER VID MG-TEST 
När beställda erytrocytenheter är MG-testade meddelar blodcentralen detta. Ytterligare beställning av erytrocytenheter kan beställas på samma rör inom 3 dygn från provtagningsdatum.

FÄRSKFRYST PLASMA
Ingen BAS-test krävs. Blodgruppering räcker i detta fall.
- Använd beställningsblankett BLODBESTÄLLNING som medföljer blodgrupperingssvar eller tidigare följesedel.
- Finns inte denna används beställningsblankett BLODGRUPPSUNDERSÖKNING / REKVISITION BLODKOMPONENTER.
- Alternativt kan beställning göras per telefon.
Ange patientidentitet, beställande avdelning och önskat antal enheter plasma.

TROMBOCYTENHETER
Ingen BAS-test krävs. Blodgruppering räcker i detta fall.
- Använd blanketten BLODBESTÄLLNING som medföljer blodgrupperingssvar eller tidigare följesedel.
- Finns inte denna används beställningsblankett BLODGRUPPSUNDERSÖKNING / REKVISITION BLODKOMPONENTER.
- Alternativt kan beställning göras per telefon
Ange patientidentitet, beställande avdelning.

AKUTUTLÄMNING AV BLODKOMPONENTER
Vid akut behov av erytrocytenheter:
Akut blodgruppering tar ca 5-10 min att utföra. Akut BAS-test eller MG-test tar ca 60 min att utföra.
OBS!
Prov för förenlighetsprövning och i förekommande fall blodgruppering skall om möjligt tas innan blodtransfusion ges.
Vid urakut behov av erytrocytenheter:
I mycket brådskande fall kan blod lämnas ut utan förenlighetsprövning på behandlande läkares ansvar.
- För blodgrupperad patient, där man hinner invänta kontrollgruppering (ca 5 min) ges blodgruppslikt/blodgruppsförenligt blod.
- För blodgrupperad patient, där man inte hinner invänta kontrollgruppering, ges 0 RhD negativa erytrocytenheter.
- För ej blodgrupperad patient, där man inte hinner invänta den akuta blodgrupperingen, ges 0 RhD negativa erytrocytenheter.
BAS-test eller MG-test utföres i efterhand.
Vid akut behov av färskfryst plasma
Blodgruppslik/blodgruppsförenligt färskfryst plasma utlämnas. 
Akut blodgruppering tar ca 5-10 min att utföra. Förenlighetsprövning utföres ej. Färskfryst plasma tar ca 35 min för blodcentralen att tina.