Blodgivare

Det finns alltid ett stort behov av blodkomponenter. Våra blodgivningscentraler uppmanar dig som redan är blodgivare att boka tid för blodgivning, om det gått tillräckligt lång tid sedan du senast lämnade blod och om du är frisk. Om du vill bli ny blodgivare kan du anmäla ditt intresse via webbplatsen geblod.nu

Att vara blodgivare innebär att hjälpa en sjuk eller skadad medmänniska. Det kan till exempel gälla vid en svår förlossning, trafikolycka, cancerbehandling eller höftledsoperation.

Det finns inga alternativ till blodgivarens insats eftersom blod inte kan tillverkas på konstgjord väg. Blodet är dessutom en färskvara som bara kan lagras i sex veckor. Blodgivning handlar inte om mer än cirka en halvtimme tre till fyra gånger per år.    

Om du är mellan 18 och 60 år, frisk och väger minst 50 kilo är chansen stor att du kan bli blodgivare (är du kortväxt räcker ibland inte den vikten). Blodcentralen kontrollerar ditt blodvärde (Hb) som måste vara minst 125 g/L om du är kvinna och 135 g/L om du är man. Du får ge blod högst tre (kvinna) eller fyra (man) gånger per år.

NU-sjukvårdens blodgivningscentraler