DAT (Direkt Antiglobulin Test)

Normalt är DAT negativ. Positiv DAT indikerar att erytrocyterna är mantlade med antikroppar och/eller komplement.

  • Vid autoimmun hemolytisk anemi är DAT positiv beroende på autoantikroppar.
  • Positiv DAT kan även föreligga då patienten har irreguljära erytrocytantikroppar mot antigen på transfunderade erytrocyter. Detta kan ske vid låga, ej detekterbara antikroppsnivåer, samt då erytrocyter utlämnas utan förenlighetsprövning.
  • Irreguljära erytrocytantikroppar (av IgG-typ) hos modern överförs till det nyfödda barnet. DAT blir då positiv om barnet har motsvarande antigen.
    Vid positiv DAT utföres, förutom på spädbarn, monospecifik DAT för IgG samt C3d. 

    Utföres inom 24 timmar från provtagningstillfället.

    Beställs på beställningsblankett: BLODGRUPPSUNDERSÖKNING/REKVISITION BLODKOMPONENTER. Under "Önskad undersökning" kryssas rutan för DAT i.