Blodgruppering

Blodgrupperingssvar

Prov som är inlämnat till blodcentralen måndag-fredag besvaras samma dag.

ABO och RhD grupp och resultat av antikroppsscreening anges i svaret. Om irreguljär antikropp påvisats anges antikroppens specificitet på svaret.


Akut blodgruppering

Begärs genom att tydligt akutmärka beställningsblanketten.

ABO och RhD grupp utförs.
Besvaras som preliminärsvar.

Fullständig blodgruppering erhålls efter ytterligare undersökning av provet. Vid akut beställning av blodkomponenter kan dessa transfunderas på resultat av akut blodgruppering (preliminärsvar). Akut blodgruppering utföres på 5 -10 minuter. Akuta blodgrupperingar skall endast i yttersta undantagsfall behöva utföras inför planerade operationer.