• Från labmedicin
  • Från labmedicin
  • Från labmedicin
  • Från Laboratoriemedicin
  • Från Labmedicin
  • bildspel

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin i NU-sjukvården är en diagnostisk serviceenhet bestående av Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Transfusionsmedicin fördelat på laboratorierna på NÄL och Uddevalla sjukhus.

Vår webbplats vänder sig i första hand till våra kunder och personal inom hälso- och sjukvården.

 Analyslista 
 Prislistor
 Provtagning och provhantering
 Patientnära instrument/analyser
 Länkar till andra laboratorier

 Droganalyser
 Svarsrutiner
 Transfusionsmedicin
 Patientnära analysverksamhet
 Instruktörsbrevet

Om Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin i NU-sjukvården är en diagnostisk serviceenhet bestående av Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Transfusionsmedicin fördelat på laboratorierna på NÄL och Uddevalla sjukhus.

Enheten har ett gemensamt kvalitetssystem och är ackrediterad av SWEDAC samt miljöcertifierad

uiqt|wBkmkqtqi5r}vnwz{H%vozmoqwv5{mkmkqtqi5r}vnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&