Remissrekommendationer

PVNU är samverkansgrupp för Närhälsan, Privata vårdcentraler och NU-sjukvården. Dialog förs för att underlätta patientens resa mellan de olika förvaltningarna. Remissrekommendationerna är ett stöd och tydliggör vad som är viktigt inför att en patient remitteras till specialistsjukvård.

Allergier/överkänslighetsreaktioner

Andningsorganen

Barns och ungdomars hälsa

Endokrina organ

Hjärt- och kärlsystemet

Huden

Infektioner

Kvinnohälsa

Matsmälningsorganen/ buksidans sjukdomar

Njurar/ uro-genitala organ

Palliativ vård

Psykisk ohälsa

Rörelseorganen

Smärta

Ögon

Kontakt

Utvecklingsledare
Marie Lundborg
010-435 66 89
E-postadress

Chefläkare
Magnus Söderbergh
010-435 36 73
magnus.soderbergh@vgregion.

Alla remissrekommendationer

Titel
Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Smärtbehandlingsenheten arbetar konsultativt med åtagande att lindra symtomet ”smärta”. Smärta är en omätbar subjektiv upplevelse. Ibland är orsaken till smärtan uppenbar men andra gånger är genesen oklar och flera faktorer kan påverka smärtupplevelsen hos den enskilda patienten. Sambandet mellan smärta, somatiska sjukdomar, psykiatriska sjukdomar och psykosociala faktorer är komplext. Detta ställer vissa krav på inremitterande för att vi skall kunna ge våra patienter god vård och för att vi skall utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt. Dessa krav kan i regel endast uppfyllas av primärvården. Vår uppfattning är att denna breda bild oftast inte innehas av andra än läkare i primärvården.
Innehållsansvarig
Per Jörneberg ( perjo17 ) (Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare/Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2016
Giltlig t o m:
12-10-2018
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården
Ögonlocksåkommor
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ögonlocksåkommor
Innehållsansvarig
Bella Johansson Iranipour ( belir ) (Ögonklinik läkare/Ögonklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Ögonlocksåkommor
Ögonlocksåkommor
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ögonlocksåkommor
Innehållsansvarig
Bella Johansson Iranipour ( belir ) (Ögonklinik läkare/Ögonklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Ögonlocksåkommor
Ångest, ångestsyndrom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ångest, ångestsyndrom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Ångest, ångestsyndrom
Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år
Innehållsansvarig
Claes Arosenius ( claar1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år
Urininkontinens
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Urininkontinens
Innehållsansvarig
Ingegerd Olsson ( ingol ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
11-04-2017
Giltlig t o m:
11-04-2019
Urininkontinens
UKG
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för UKG
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
UKG
Tvångsvård
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Tvångsvård
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Tvångsvård
Tuberkulos, latent
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för latent tuberkulos
Innehållsansvarig
Katrin Olming Franc ( katol5 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-11-2015
Giltlig t o m:
25-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Tuberkulos, latent
Tuberkulos, aktiv
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för latent aktiv tuberkulos
Innehållsansvarig
Katrin Olming Franc ( katol5 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-11-2015
Giltlig t o m:
24-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Tuberkulos, aktiv
Somatoforma syndrom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Somatoforma syndrom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Somatoforma syndrom
Självmordsrisk, bedömningsinstrument
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Självmordsrisk, bedömningsinstrument
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Självmordsrisk, bedömningsinstrument
Remisser mellan primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Verksamhetsutveckling/Utvecklingsenhet/Ledningskansliet/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
14-06-2016
Giltlig t o m:
14-06-2018
Remisser mellan primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården
Psykossjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Psykossjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Psykossjukdom
Psoriasis
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Psoriasis
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Specialistmedicinklinik Hudläkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Psoriasis
Provtagning på barn och ungdomar i NU-sjukvården
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Säkerställa att vårdcentraler och mottagningar vid behov får hjälp med provtagning på barn och ungdomar i NU-sjukvården.
Innehållsansvarig
Ann-Sofie Lundh ( anlun ) (Laboratoriemedicin gemensamt/Laboratoriemedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
10-05-2017
Giltlig t o m:
10-05-2019
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Provtagning på barn och ungdomar i NU-sjukvården
Prolaps
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Prolaps
Innehållsansvarig
Jens Jörgen Platz-Christensen ( jenpl1 ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
19-07-2016
Giltlig t o m:
01-08-2018
Prolaps
Primär immunbrist
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Primär immunbrist
Innehållsansvarig
Johanna Karlsson ( johka3 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
19-08-2016
Giltlig t o m:
18-08-2018
Primär immunbrist
Personlighetsstörning
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Personlighetsstörning
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Personlighetsstörning
Palliativa enheten
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Lena Lundorff ( lenlu30 ) (Kirurgklinik läkare/Kirurgklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-07-2015
Giltlig t o m:
30-06-2017
Palliativa enheten
Organisation inom hälso- och sjukvård
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Organisation inom hälso- och sjukvård
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Organisation inom hälso- och sjukvård
Oprioriterade diagnoser
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Oprioriterade diagnoser
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Specialistmedicinklinik Hudläkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Oprioriterade diagnoser
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2015
Giltlig t o m:
11-10-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna
Obstipation barn över 1 år
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Obstipation barn över 1 år
Innehållsansvarig
Marie Keillar ( marke2 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Obstipation barn över 1 år
Obesitas hos barn och ungdomar
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Obesitas hos barn och ungdomar
Innehållsansvarig
Hans Fors ( hanfo1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Obesitas hos barn och ungdomar
Neuroborrelios
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Neuroborrelios
Innehållsansvarig
Els-Marie Rolén ( elshe1 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-01-2017
Giltlig t o m:
19-01-2019
Neuroborrelios
Nattväta
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Nattväta
Innehållsansvarig
Claes Arosenius ( claar1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-05-2015
Giltlig t o m:
07-05-2017
Nattväta
Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer
Innehållsansvarig
Tanja Nicopoulos ( tanni1 ) (Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare/Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
07-03-2017
Giltlig t o m:
06-03-2019
Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer
Misstänkt lungsjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Misstänkt lungsjukdom
Innehållsansvarig
Bo Pedersen ( boped ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-03-2017
Giltlig t o m:
08-03-2018
Misstänkt lungsjukdom
Missbruk
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Missbruk
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Missbruk
Ledsjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Magdalena Åberg ( magst ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-08-2015
Giltlig t o m:
17-08-2017
Ledsjukdom
Krisreaktion
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Krisreaktion
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Krisreaktion
Koloskopi och CT kolon
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Koloskopi och CT kolon
Innehållsansvarig
Mikael Olsson ( mikol1 ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-05-2015
Giltlig t o m:
07-05-2019
Koloskopi och CT kolon
Infertilitet
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Infertilitet
Innehållsansvarig
Sven Åke Carlsson ( svaca ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
31-03-2017
Giltlig t o m:
31-03-2019
Infertilitet
Hudtumörer
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Hudtumörer
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Specialistmedicinklinik Hudläkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Hudtumörer
Hepatit C, kronisk
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för kronisk hepatit C
Innehållsansvarig
Katarina Lund ( katlu8 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-12-2015
Giltlig t o m:
20-12-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Hepatit C, kronisk
Hepatit B, kronisk
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för kronisk hepatit B
Innehållsansvarig
Katarina Lund ( katlu8 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-11-2015
Giltlig t o m:
25-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Hepatit B, kronisk
Handläggning av gravida inom M1 Norr
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Handläggning av gravida inom M1 Norr
Innehållsansvarig
Anna-Karin Broman ( annbr25 ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
10-02-2017
Giltlig t o m:
10-02-2019
Handläggning av gravida inom M1 Norr
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-09-2015
Giltlig t o m:
25-09-2017
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Funktionellt samarbete
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Funktionellt samarbete
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Funktionellt samarbete
Endokrina remisser och tillväxtfrågor
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Endokrina remisser och tillväxtfrågor
Innehållsansvarig
Hans Fors ( hanfo1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Endokrina remisser och tillväxtfrågor
Eksem Handeksem
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Eksem Handeksem
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Specialistmedicinklinik Hudläkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Eksem Handeksem
Dietistkonsultation för vuxna patienter
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Dietistkonsultation för vuxna patienter
Innehållsansvarig
Marie-Louise Dahlén Lindqvist ( marda1 ) (Medicinmottagning Uddevalla Sjukhus/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-02-2016
Giltlig t o m:
20-02-2018
Dietistkonsultation för vuxna patienter
Diabetesfotteam multidisciplinärt
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Jenny Andersson ( jenan9 ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
28-10-2014
Giltlig t o m:
27-10-2016
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Diabetesfotteam multidisciplinärt
Depressionssjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Depressionssjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Depressionssjukdom
Demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Bipolär sjukdom
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Bipolär sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Bipolär sjukdom
Bensår
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Bensår
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Specialistmedicinklinik Hudläkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Bensår
Begäran om komplettering av remiss
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Bert Ove Larsson
Giltlig fr o m
01-01-0001
Giltlig t o m:
01-01-0001
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Begäran om komplettering av remiss
Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar
Innehållsansvarig
Olaf Küssner ( olaku ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar
Arbets-EKG (A-EKG)
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Arbets-EKG (A-EKG)
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Arbets-EKG (A-EKG)
Allmänt remissinnehåll psykiatri
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Allmänt remissinnehåll psykiatri
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Administration område III gemensamt/Administration område III/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-05-2017
Giltlig t o m:
12-05-2019
Allmänt remissinnehåll psykiatri
Allergiska allergiliknande besvär
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Allergiska allergiliknande besvär
Innehållsansvarig
Anna-Lena Bramstång Björk ( anlbj1 ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
16-05-2017
Giltlig t o m:
16-05-2018
Allergiska allergiliknande besvär
Akne
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Akne
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Specialistmedicinklinik Hudläkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Akne
AK-mottagning
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Anita Gustafsson ( anigu ) (AK-mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
AK-mottagning

Senast uppdaterad: 2017-02-06 12:14