Remissrekommendationer

PVNU är samverkansarena för primärvården och den specialiserad sjukhusvården i Fyrbodals upptagningsområde. I uppdraget ingår samverkan kring vårdens övergångar så att patienterna ska uppleva en sömlös vård. Remissrekommendationerna är ett stöd och tydliggör vad som är viktigt inför att en patient remitteras till specialistsjukvård, oavsett vem som remitterar.

Allergier/överkänslighetsreaktioner

Andningsorganen

Barns och ungdomars hälsa

Diagnostik

Endokrina organ

Hjärt- och kärlsystemet

Huden

Infektioner

Kvinnohälsa

Matsmälningsorganen/ buksidans sjukdomar

Njurar/ uro-genitala organ

Palliativ vård

Psykisk ohälsa

Rörelseorganen

Smärta

Ögon

Kontakt

Utvecklingsledare
Marie Lundborg
010-435 66 89
E-postadress

Chefläkare
Magnus Söderbergh
010-435 36 73
magnus.soderbergh@vgregion.

Alla remissrekommendationer

Titel
Senast uppdaterad: 2017-12-08 08:10