Remissrekommendationer

PVNU är samverkansgrupp för Närhälsan, Privata vårdcentraler och NU-sjukvården. Dialog förs för att underlätta patientens resa mellan de olika förvaltningarna. Remissrekommendationerna är ett stöd och tydliggör vad som är viktigt inför att en patient remitteras till specialistsjukvård.

Allergier/överkänslighetsreaktioner

Andningsorganen

Barns och ungdomars hälsa

Diagnostik

Endokrina organ

Hjärt- och kärlsystemet

Huden

Infektioner

Kvinnohälsa

Matsmälningsorganen/ buksidans sjukdomar

Njurar/ uro-genitala organ

Palliativ vård

Psykisk ohälsa

Rörelseorganen

Smärta

Ögon

Kontakt

Utvecklingsledare
Marie Lundborg
010-435 66 89
E-postadress

Chefläkare
Magnus Söderbergh
010-435 36 73
magnus.soderbergh@vgregion.

Alla remissrekommendationer

Titel
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35