Remissrekommendationer

PVNU är samverkansgrupp för Närhälsan, Privata vårdcentraler och NU-sjukvården. Dialog förs för att underlätta patientens resa mellan de olika förvaltningarna. Remissrekommendationerna är ett stöd och tydliggör vad som är viktigt inför att en patient remitteras till specialistsjukvård.

Allergier/överkänslighetsreaktioner

Andningsorganen

Barns och ungdomars hälsa

Endokrina organ

Hjärt- och kärlsystemet

Huden

Infektioner

Kvinnohälsa

Matsmälningsorganen/ buksidans sjukdomar

Njurar/ uro-genitala organ

Palliativ vård

Psykisk ohälsa

Rörelseorganen

Smärta

Ögon

Kontakt

Utvecklingsledare
Marie Lundborg
010-435 66 89
E-postadress

Chefläkare
Magnus Söderbergh
010-435 36 73
magnus.soderbergh@vgregion.

Alla remissrekommendationer

Titel
Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Smärtbehandlingsenheten arbetar konsultativt med åtagande att lindra symtomet ”smärta”. Smärta är en omätbar subjektiv upplevelse. Ibland är orsaken till smärtan uppenbar men andra gånger är genesen oklar och flera faktorer kan påverka smärtupplevelsen hos den enskilda patienten. Sambandet mellan smärta, somatiska sjukdomar, psykiatriska sjukdomar och psykosociala faktorer är komplext. Detta ställer vissa krav på inremitterande för att vi skall kunna ge våra patienter god vård och för att vi skall utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt. Dessa krav kan i regel endast uppfyllas av primärvården. Vår uppfattning är att denna breda bild oftast inte innehas av andra än läkare i primärvården.
Innehållsansvarig
Per Jörneberg ( perjo17 ) (Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare/Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2016
Giltlig t o m:
12-10-2018
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården.pdf
Ögonlocksåkommor.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ögonlocksåkommor
Innehållsansvarig
Bella Johansson Iranipour ( belir ) (Ögonklinik läkare/Ögonklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Ögonlocksåkommor.pdf
Ögonlocksåkommor.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ögonlocksåkommor
Innehållsansvarig
Bella Johansson Iranipour ( belir ) (Ögonklinik läkare/Ögonklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Ögonlocksåkommor.pdf
Ångest, ångestsyndrom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ångest, ångestsyndrom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Ångest, ångestsyndrom.pdf
Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år
Innehållsansvarig
Claes Arosenius ( claar1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år.pdf
Urininkontinens.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Urininkontinens
Innehållsansvarig
Ingegerd Olsson ( ingol ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
11-04-2017
Giltlig t o m:
11-04-2019
Urininkontinens.pdf
UKG.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för UKG
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
UKG.pdf
Tvångsvård.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Tvångsvård
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Tvångsvård.pdf
Tuberkulos, latent.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för latent tuberkulos
Innehållsansvarig
Katrin Olming Franc ( katol5 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-11-2015
Giltlig t o m:
25-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Tuberkulos, latent.pdf
Tuberkulos, aktiv.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för latent aktiv tuberkulos
Innehållsansvarig
Katrin Olming Franc ( katol5 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-11-2015
Giltlig t o m:
24-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Tuberkulos, aktiv.pdf
Somatoforma syndrom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Somatoforma syndrom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Somatoforma syndrom.pdf
Självmordsrisk, bedömningsinstrument.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Självmordsrisk, bedömningsinstrument
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Självmordsrisk, bedömningsinstrument.pdf
Remisser mellan primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Verksamhetsutveckling/Utvecklingsenhet/Ledningskansliet/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
14-06-2016
Giltlig t o m:
14-06-2018
Remisser mellan primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården.pdf
Psykossjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Psykossjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Psykossjukdom.pdf
Psoriasis.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Psoriasis
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Läkare hud/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Psoriasis.pdf
Prolaps.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Prolaps
Innehållsansvarig
Jens Jörgen Platz-Christensen ( jenpl1 ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
19-07-2016
Giltlig t o m:
01-08-2018
Prolaps.pdf
Primär immunbrist.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Primär immunbrist
Innehållsansvarig
Johanna Karlsson ( johka3 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
19-08-2016
Giltlig t o m:
18-08-2018
Primär immunbrist.pdf
Personlighetsstörning.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Personlighetsstörning
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Personlighetsstörning.pdf
Palliativa enheten.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Lena Lundorff ( lenlu30 ) (Kirurgklinik läkare/Kirurgklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-07-2015
Giltlig t o m:
30-06-2017
Palliativa enheten.pdf
Organisation inom hälso- och sjukvård.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Organisation inom hälso- och sjukvård
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Organisation inom hälso- och sjukvård.pdf
Oprioriterade diagnoser.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Oprioriterade diagnoser
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Läkare hud/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Oprioriterade diagnoser.pdf
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2015
Giltlig t o m:
11-10-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna.pdf
Obstipation barn över 1 år.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Obstipation barn över 1 år
Innehållsansvarig
Marie Keillar ( marke2 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Obstipation barn över 1 år.pdf
Obesitas hos barn och ungdomar.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Obesitas hos barn och ungdomar
Innehållsansvarig
Hans Fors ( hanfo1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Obesitas hos barn och ungdomar.pdf
Neuroborrelios.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Neuroborrelios
Innehållsansvarig
Els-Marie Rolén ( elshe1 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-01-2017
Giltlig t o m:
19-01-2019
Neuroborrelios.pdf
Nattväta.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Nattväta
Innehållsansvarig
Claes Arosenius ( claar1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-05-2015
Giltlig t o m:
07-05-2017
Nattväta.pdf
Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer
Innehållsansvarig
Tanja Nicopoulos ( tanni1 ) (Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare/Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
07-03-2017
Giltlig t o m:
06-03-2019
Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer.pdf
Misstänkt lungsjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Misstänkt lungsjukdom
Innehållsansvarig
Bo Pedersen ( boped ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-03-2017
Giltlig t o m:
08-03-2018
Misstänkt lungsjukdom.pdf
Missbruk.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Missbruk
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Missbruk.pdf
Ledsjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Magdalena Åberg ( magst ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-08-2015
Giltlig t o m:
17-08-2017
Ledsjukdom.pdf
Krisreaktion.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Krisreaktion
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Krisreaktion.pdf
Koloskopi och CT kolon.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Koloskopi och CT kolon
Innehållsansvarig
Mikael Olsson ( mikol1 ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-05-2015
Giltlig t o m:
07-05-2017
Koloskopi och CT kolon.pdf
Infertilitet.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Infertilitet
Innehållsansvarig
Sven Åke Carlsson ( svaca ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
31-03-2017
Giltlig t o m:
31-03-2019
Infertilitet.pdf
Hudtumörer.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Hudtumörer
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Läkare hud/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Hudtumörer.pdf
Hepatit C, kronisk.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för kronisk hepatit C
Innehållsansvarig
Katarina Lund ( katlu8 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-12-2015
Giltlig t o m:
20-12-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Hepatit C, kronisk.pdf
Hepatit B, kronisk.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för kronisk hepatit B
Innehållsansvarig
Katarina Lund ( katlu8 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-11-2015
Giltlig t o m:
25-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Hepatit B, kronisk.pdf
Handläggning av gravida inom M1 Norr.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Handläggning av gravida inom M1 Norr
Innehållsansvarig
Anna-Karin Broman ( annbr25 ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
10-02-2017
Giltlig t o m:
10-02-2019
Handläggning av gravida inom M1 Norr.pdf
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-09-2015
Giltlig t o m:
25-09-2017
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter.pdf
Funktionellt samarbete.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Funktionellt samarbete
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Funktionellt samarbete.pdf
Endokrina remisser och tillväxtfrågor.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Endokrina remisser och tillväxtfrågor
Innehållsansvarig
Hans Fors ( hanfo1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Endokrina remisser och tillväxtfrågor.pdf
Eksem Handeksem.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Eksem Handeksem
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Läkare hud/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Eksem Handeksem.pdf
Dietistkonsultation för vuxna patienter.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Dietistkonsultation för vuxna patienter
Innehållsansvarig
Marie-Louise Dahlén Lindqvist ( marda1 ) (Medicinmottagning Uddevalla Sjukhus/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-02-2016
Giltlig t o m:
20-02-2018
Dietistkonsultation för vuxna patienter.pdf
Diabetesfotteam multidisciplinärt.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Jenny Andersson ( jenan9 ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
28-10-2014
Giltlig t o m:
27-10-2016
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Diabetesfotteam multidisciplinärt.pdf
Depressionssjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Depressionssjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Depressionssjukdom.pdf
Demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Blankett remisskomplettering NU-sjv till PV.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Bert Ove Larsson
Giltlig fr o m
01-01-0001
Giltlig t o m:
01-01-0001
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Blankett remisskomplettering NU-sjv till PV.pdf
Bipolär sjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Bipolär sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Bipolär sjukdom.pdf
Bensår.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Bensår
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Läkare hud/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Bensår.pdf
Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar
Innehållsansvarig
Olaf Küssner ( olaku ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar.pdf
Arbets-EKG (A-EKG).pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Arbets-EKG (A-EKG)
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Arbets-EKG (A-EKG).pdf
Allmänt remissinnehåll psykiatri.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Allmänt remissinnehåll psykiatri
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Allmänt remissinnehåll psykiatri.pdf
Allergiska allergiliknande besvär.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Allergiska allergiliknande besvär
Innehållsansvarig
Anna-Lena Björk ( anlbj1 ) (Specialistmedicinklinik läkare/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
02-04-2015
Giltlig t o m:
01-04-2017
Allergiska allergiliknande besvär.pdf
Akne.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Akne
Innehållsansvarig
Kristina Morgardt Ryberg ( kriry1 ) (Läkare hud/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-03-2017
Giltlig t o m:
20-03-2019
Akne.pdf
AK-mottagning.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Anita Gustafsson ( anigu ) (AK-mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
AK-mottagning.pdf

Publicerad: 2017-02-06 12:14