Press

Nyheter från NU-sjukvården

Kanske är det två framtida sjuksköterskor som sorterar alla spel på logopedmottagningen på NÄL och fixar fika på uppvakningsavdelningen på Uddevalla sjukhus. Möt Eric Sjöqvist och Elin Gustafson som gör feriepraktik i NU-sjukvården.

Fredag 30 juni går flyttlasset för BUP slutenvård från Vänerviken i Vänersborg till nya tillfälliga lokaler i anslutning till psykiatri-entrén på NÄL.

Marcus Lind, överläkare i diabetologi i NU-sjukvården och diabetesforskare vid Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2017 för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar.

 

Senast uppdaterad: 2017-06-15 14:11