Press

 

Nyheter från NU-sjukvården

På NU-sjukvårdens palliativa enhet på Uddevalla sjukhus vårdas svårt sjuka människor, ofta i livets slutskede. Sedan drygt ett år ger volontärer från Röda Korset stöd till patienter och anhöriga varje dag. Det är patientnära möten som är unika i landet.

Det krävs inte alltid stora förändringar för att förbättra vården. Numera sker undersökningar med barnhjärtultraljud mer och mer på barn- och ungdomsmottagningen istället för på klinisk fysiologi. Det innebär ett besök på sjukhuset, och inte två, för patienterna – och minskar familjernas oro.

Den 8 februari arrangerade NU-sjukvården sitt traditionsenliga jobbevent för blivande och färdiga sjuksköterskor.


Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2016-12-28 13:16:03
E-postadress