Avdelningar och mottagningar

Välkommen till NU-sjukvården! Här hittar du kontaktuppgifter till våra avdelningar och mottagningar, samt annan specifik information som är bra att känna till för dig som är patient hos en viss mottagning eller får vård på en viss avdelning. Du får också reda på om du kan kontakta enheten via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Från och med 2017 är det möjligt att använda e-tjänsterna hos alla NU-sjukvårdens vårdenheter.

NU-sjukvården får inte hantera patientinformation via e-post. Det gäller exempelvis personnummer och uppgifter om sjukdomar. Ange därför bara kontaktinformation, som telefonnummer, om du mejlar till den avdelning eller mottagning som ger dig vård. Säkrast är att använda 1177:s e-tjänster.

Här hittar du allmän patientinformation

Mottagningar

AK-mottagning NÄL

AK-mottagning Uddevalla

Akutmottagning

Akutmottagning vuxenpsykiatri

Akutmottagning ögonsjukvård

Allergimottagning

Ambulansverksamhet

Antenatalmottagning

Arbetsterapi NÄL

Arbetsterapi Uddevalla

Auroramottagning

Barn- och ungdomsmottagning NÄL

Barn- och ungdomsmottagning Uddevalla

BB/Amningsmottagning

Bröstcentrum

BUP, barn- och ungdomspsykiatri

Diabetesmottagning NÄL

Diabetesmottagning Uddevalla

Dialys- och njursviktsmottagning

Dialysmottagning, Strömstad sjukhus

Dietistmottagning NÄL

Dietistmottagning Uddevalla

Endokrinologimottagning (kirurgi)

Endokrinologimottagning (medicin)

Endoskopimottagning NÄL

Endoskopimottagning Uddevalla

Fotterapeutisk mottagning

Fysioterapi NÄL

Fysioterapi Uddevalla

Gynekologisk mottagning

Hematologmottagning

Histopatologlaboratorium

Hjärtmottagning NÄL

Hjärtmottagning Uddevalla

Hjärtrehabiliteringsmottagning NÄL

Hjärtrehabiliteringsmottagning Uddevalla

Hjärtsviktsmottagning NÄL

Hjärtsviktsmottagning Uddevalla

Hudmottagning

Infektionsmottagning

Kirurgimottagning NÄL

Kirurgimottagning Uddevalla

Klinisk fysiologi NÄL

Klinisk fysiologi Uddevalla

Klinisk kemi NÄL

Klinisk kemi Uddevalla

Klinisk mikrobiologi

Kuratorsmottagning NÄL

Kuratorsmottagning Uddevalla

Käkkirurgisk mottagning

Kärlmottagning

Könsmottagning

Lekterapi

Ljusbehandlingsenhet

Logopedmottagning NÄL

Logopedmottagning Uddevalla

Lungmottagning

Mag- och tarmmottagning

Mammografienheten

Medicinmottagning, NÄL

Medicinmottagning, Uddevalla sjukhus

Minnesmottagning

Neurologisk rehabiliteringsmottagning

Neurologmottagning

Neuropsykiatrisk utredningsenhet

Neuropsykiatriskt team

Neuropsykologer

Njurmottagning

Nuklearmedicin

Obesitas-/överviktsmottagning

Obstetrisk mottagning

Onkolog- och cytostatikamottagning

Onkologisk gynekologimottagning

Ortopedmottagning NÄL

Ortopedmottagning Uddevalla

Ortopedteknik

Osteoporosmottagning

Pacemakermottagning NÄL

Psykiatriskt mobilt akutteam Bäckefors

Psykiatriskt mobilt akutteam Strömstad

Psykiatriskt mobilt akutteam Trollhättan

Psykiatriskt mobilt akutteam Uddevalla

Psykiatriskt ungdomsteam

Radiologisk mottagning NÄL

Radiologisk mottagning Uddevalla

Reumatologmottagning

Smärtbehandlingsmottagning

Specialistmödravårdmottagning

Stomimottagning NÄL

Stomimottagning Uddevalla

Sömnlaboratorium

Transfusionsmedicin NÄL

Transfusionsmedicin Uddevalla

Tryckkammarmottagning

Urologmottagning

Vuxenpsykiatrisk dagsjukvård

Vuxenpsykiatriskt traumateam Uddevalla

Vuxenpsykiatrisk ätstörningsmottagning

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar

Ätstörningsenhet för barn och unga

Ögonmottagning

Öron-, näs- och halsmottagning


Publicerad: 2017-03-23 15:48:57