Vårdgivare

Inom NU-sjukvården vill vi ha goda relationer och effektiva kontakter med andra vårdgivare, såväl offentliga som privata. Ett led i detta är att tillhandahålla information och dokument som rör gemensamma frågor för andra vårdgivare på vår webbplats.

Blankett för vårdgivare

Begäran om journalkopior
Blanketten används endast av vårdgivare.

Hitta dokument


Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2016-10-03 16:46:07
E-postadress