Vårdhygien

Vårdhygien är en resurs för all verksamhet inom vård och omsorg när det gäller att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner, samt minska risken för smittspridning. Västra Götalandsregionen har fyra vårdhygieniska enheter, en vid varje sjukhusförvaltning i regionen. De vårdhygieniska enheterna har ett regionalt samarbete och arbetet regleras utifrån ett regionalt direktiv.

Här finns riktlinjer, rutiner och dokument som vägleder dig inom området vårdhygien. Vissa av dokumenten är gemensamma för NU-sjukvården, primärvården och kommunal vård och omsorg. Där det finns verksamhetsspecifika dokument framgår det under respektive ämnesområde. För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken.

Vi som arbetar på den vårdhygieniska enheten nås vardagar mellan kl 7.45 och 16.30.
Se kontaktpersoner


Publicerad: 2017-03-29 15:07