Utbildningar

Här presenteras aktuella utbildningar som berör personal inom sjukhusvård, primärvård och kommunal vård och omsorg.

Se under respektive utbildning hur anmälan görs. Vi länkar till Regionkalendern i de flesta fall.

Aktuella utbildningar

Välkommen till hygienombudsträff inom NU-sjukvården!

Grundutbildning för dig som är hygienombud och som inte gått hygienombudsutbildning eller missat något tillfälle när utbildningen getts tidigare.

Presentation av hur Vårdhygien kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygieniskt arbete.

Senast uppdaterad: 2018-03-15 09:01