Utbildningar

Här presenteras aktuella utbildningar som berör personal inom sjukhusvård, primärvård och kommunal vård och omsorg.

Se under respektive utbildning hur anmälan görs. Vi länkar till Regionkalendern i de flesta fall.

Aktuella utbildningar

Presentation av hur Vårdhygien kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygieniskt arbete.