Kontakt

Telefonnummer (växel)

010-435 00 00

Ledningskansliet för NU-sjukvården

Postadress: Ledningskansliet för NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan.

E-post: E-postadress OBS! Brev och e-post som skickas till NU-sjukvården diarieförs och blir allmänna handlingar, och kan begäras ut som offentliga handlingar av media och allmänhet. E-post ska inte användas för patientinformation.

Organisationsnummer 

232100-0131

Övriga kontaktuppgifter


Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2017-02-15 08:49:49
E-postadress