Styrelse

Styrelsen för NU-sjukvården är en politiskt tillsatt styrelse som svarar för drift, förvaltning och utveckling av NU-sjukvården. Den består av nio ordinarie ledamöter och tre ersättare samt tre personalrepresentanter.

I regionfullmäktiges reglemente för styrelsen framgår de huvudsakliga uppgifterna för styrelsen.

Styrelsens arbetssätt regleras av kommunallagen, tillämpliga delar i arbetsordningen för Västra Götalandsregionen samt styrelsens egna arbetsordning.

Politiska sammanträden och möteshandlingar (länk till extern webbplats)

Senaste handlingar och protokoll

Titel

Mötesdatum 2017

2 februari
2 mars
31 mars
25 april
31 maj
22 juni
31 augusti
29 september
27 oktober
30 november

Alla handlingar och protokoll

Senast uppdaterad: 2017-12-05 10:30