Styrelse

Styrelsen för NU-sjukvården är en politiskt tillsatt styrelse som svarar för drift, förvaltning och utveckling av NU-sjukvården. Den består av nio ordinarie ledamöter och tre ersättare samt tre personalrepresentanter.

I regionfullmäktiges reglemente för styrelsen framgår de huvudsakliga uppgifterna för styrelsen.

Styrelsens arbetssätt regleras av kommunallagen, tillämpliga delar i arbetsordningen för Västra Götalandsregionen samt styrelsens egna arbetsordning.

Handlingar och protokoll

Titel
Styrelsen för NU-sjukvården 2017-02-02 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2017-02-02 Handlingar 2.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2017-02-02 Handlingar 1.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-12-01 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-12-01 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-12-01 Föredragningslista.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-10-28 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-10-28 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-10-28 Föredragningslista.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-28 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-28 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-28 Föredragningslista.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-02 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-02 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-02 Handlingar 2.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-02 Föredragningslista.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-06-22 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-06-22 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-06-22 Föredragningslista.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-05-26 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-05-26 Handlingar 2.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-05-26 Handlingar 1.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-04-28 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-04-28 Handlingar 2.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-04-28 Handlingar 2-1.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-04-28 Handlingar 1.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-03-31 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-03-31 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-02-25 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-02-25 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-01-29 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-01-29 Handlingar 3.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-01-29 Handlingar 2.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2016-01-29 Handlingar 1.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-11-27 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-11-27 Handlingar.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-11-27 Handlingar 2.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-10-30 Protokoll.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-10-30 Handlingar 3.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-10-30 Handlingar 2.docx.pdf
Styrelsen för NU-sjukvården 2015-10-30 Handlingar 1.docx.pdf

Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2016-12-09 06:02:29
E-postadress