Om NU-sjukvården

NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen. Våra sjukhus är Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi finns också på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och har ett 20-tal mottagningar i närområdet.

Våra 5 600 medarbetare erbjuder specialiserad vård inom många områden till invånarna i hela Västra Götalandsregionen. Våra patienter kommer i huvudsak från Fyrbodals fjorton kommuner samt Lilla Edet.

NÄL är i huvudsak inriktad på akutsjukvård och Uddevalla sjukhus på planerad vård.

Fakta om NU-sjukvården

 • har drygt 5 600 anställda
 • har 1 800 sjuksköterskor, 1 300 undersköterskor och 700 läkare anställda
 • har medarbetare som representerar ett 40-tal olika yrken
 • har cirka 700 vårdplatser för inneliggande patienter inom somatisk och psykiatrisk vård
 • har cirka 50 000 vårddygn i slutenvård
 • genomför 15 000 planerade operationer per år
 • tar hand om 3 700 förlossningar per år
 • har 235 000 läkarbesök per år
 • tog 2015 emot 435 000 besök i öppenvård
 • omsätter 4,5 miljarder kronor.

En vanlig dag i NU-sjukvården

 • föds 10 barn
 • tas cirka 200 patienter emot på vår akutmottagning
 • görs 645 läkarbesök
 • görs 11 000 analyser i våra laboratorier.

Publicerad av: Kommunikationsenheten, 2017-02-20 14:01:06
E-postadress