Diarium och postlista

Kontakta NU-sjukvårdens kansli angående handlingar i diariet, postlista med mera.

Telefon

010-435 68 82

E-post

E-postadress

NU-sjukvårdens postlista

Postlistan hämtas från NU-sjukvårdens diarium och visar ingående och utgående post till NU-sjukvårdens kansli. Post kan vara både i form av brev och e-post.

Postlistan för föregående arbetsdag skickas vanligtvis på förmiddagen helgfria vardagar. Vid sjukdom eller ledighet kan postlistan få någon eller några dagars fördröjning.

  • För att begära ut handlingar ur diariet, ta kontakt med NU-sjukvårdens kansli: E-postadress
  • För att börja eller sluta prenumerera på postlistan, ta kontakt med NU-sjukvårdens kansli: E-postadress
  • För övriga eventuella frågor kopplade till ärenden på listan, ta kontakt med NU-sjukvårdens presstjänst: E-postadress