Kontaktuppgifter SVF

Här är kontaktuppgifter för de standardiserade vårdförlopp inom NU-sjukvården som startade den 1 september 2015, den 4 april och den 2 maj 2016, samt 3 april 2017.

Vårdförloppen presenteras i bokstavsordning. Listan kommer regelbundet att uppdateras. Använd därför endast den senaste versionen, som finns här:

Processansvarig: Johanna Abelsson E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Hellström E-postadress

Remissmottagare: 

 • Koordinator      SVF ALL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla      sjukhus

Telefon: 010-435 01 62 (koordinator)
Telefon: 010-435 01 66  (hematologkonsult)
Fax: 010-435 70 18

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Johanna Abelsson E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Hellström E-postadress

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF AML
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 01 62 (koordinator)
Telefon: 010-435 01 66  (hematologkonsult)
Fax: 010-435 70 18

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Matthildi Gianestra, E-postadress
Medicinsk sekreterare: Carin Skoog, E-postadress

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF DC
 • Medicinmottagning
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 54 83
Telefon medicinsk sekreterare: 010-435 55 47
Fax: 010-435 71 32

Verksamhetschef: Camilla Högström
Område I

Processansvarig: Yanislav Kolev, E-postadress

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Lisbeth Dewill, E-postadress 

Remissmottagare:

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 85
Fax: 010-435 71 38

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Carin Wångblad E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Annett Gustafsson E-postadress

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF bröstcancer
 • Bröstmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla sjukhus

EDI-remiss till adress: UDD BRÖSTCENTRUM/MAMMOGRAFIAVDELNING
Fax: 010-435 71 72

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson 
Område II

Processansvarig: Jan Opatrný E-postadress

Koordinator/kontakssk: Ann-Christine Lund-Johansson E-postadress

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, buksarkom
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kristina Lundqvist, E-postadress 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ann-Christine Lund Johansson, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF pancreascancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Gunnar Lengstrand, E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Annelie Thelander, E-postadress

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF CUP
 • Onkologmottagningen
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 35 18
Fax: 010-435 71 73

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Bengt Hallerbäck, E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ann-Christine Lund Johansson, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF gallblåse- och gallvägscancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Jesper Swärd, E-postadress 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Andersson, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF urinblåsecancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kirsten Küssner, E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Anna Böe, E-postadress 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF malignt hudmelanom
 • Hudmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 52 60
Fax: 010-435 71 69

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Åsa Lénberg, E-postadress 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Johanna Henell, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF huvud-halscancer
 • Öron-näs-halsmottagningen
 • ÖNH-kliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 37 07
Fax: 010-435 71 42

Verksamhetschef: Carina Karlsson
Område II

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, E-postadress 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 

Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom Område I

Processansvarig: Mari Henriksson Näsman, E-postadress

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anne Wennberg Område III

 

Processansvarig: Eva Blank, E-postadress

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anne Wennberg Område III

 

Processansvarig: Bo Pedersen, E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ewa Gustafsson, E-postadress , Lena Bäcker, E-postadress

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF lungcancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 48 56
Fax: 010-435 71 29

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, E-postadress 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 
Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Kristina Lundqvist, E-postadress 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ann-Christine Lund Johansson, E-postadress 

Kontaktuppgifter koordinator:

 • Koordinator SVF Matstrups- och magsäckscancer
 • Kirurgmottagningen 
 • Kirurgkliniken 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 34 14
 • Fax:  010-435 71 37 

Remissmottagare filterfunktion:

 • Endoskopienheten NÄL
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 35 85
 • Fax: 010-435 71 38 

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, E-postadress 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Myelom
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 
Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvar. Saskia Schulze E-postadress
Koordinator/kontakssk: Cecilia Garnheim E-postadress

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, Neuroendokrina buktumörer och binjurecancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 65 (koordinator)
Fax: 010-435 71 36

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Homayoun Baqaiy E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Cristin Johansson, E-postadress

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF njurcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Srood Hanna, E-postadress
Jesper Swärd, E-postadress 

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Andersson, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF peniscancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Agnes Futo, E-postadress 
Koordinator: Susanne Johansson, E-postadress 
Kontaktsjuksköterska: Anna-Stina Johansson, E-postadress 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF levercancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 55 53
Fax: 010-435 71 29

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Hanna Åberg, E-postadress 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Laila Johansson, E-postadress

Koordinatorer:
Kjell-Åke Hallén, E-postadress , Helen Forsell, E-postadress, Ingalill Sandberg, E-postadress

Remissmottagare:

 • Tumörkoordinator
 • Neurologmottagningen
 • NU-sjukvården
 • Lärketorpsvägen
 • 461 85 Trollhättan

Telefon: 010-435 08 39
Fax: 010-435 71 25

Verksamhetschef: Magnus Lekman 
Område I

Processansvarig: Sven Grundtman, E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Sofia Nordgren, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF prostatacancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 53
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Sektionsledare; Kicki Ahlén, E-postadress
Processansvarig: Thomas Berglund E-postadress

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Erica Johansson E-postadress, Birgitta Andreasson E-postadress


Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Skelett- och mjukdelssarkom
 • Ortopedmottagningen
 • Ortopedkliniken
 • Uddevalla


Telefon: 010-435 38 77
Fax:  010-435 71 82

Verksamhetschef: Arvin Yarollahi
Område II

Processansvarig: Stefan Ander E-postadress
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Cecilia Garnheim E-postadress

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, sköldkörtelcancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 65 (koordinator)
Fax: 010-435 71 36

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig:
Emil Järbur, E-postadress
Jesper Swärd, E-postadress 

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Andersson, E-postadress 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF testikelcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Processansvarig: Holger Sjöstrand, E-postadress 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Lisbeth Dewill, E-postadress 

Remissmottagare:

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 85
Fax: 010-435 71 38

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Mari Henriksson Näsman, E-postadress

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anne Wennberg Område III

Processansvarig: Maria Lindblom, E-postadress

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anne Wennberg
Område III