Sjukhusets besöksrestriktioner förlängs till och med 30 september

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

NU-sjukvården har beslutat att förlänga de besöksrestriktioner som gäller idag till och med 30 september.

Beslutet om förlängning motiveras med att det i nuläget är osäkert hur smittspridningen av covid-19 kommer att utvecklas, samt att en avstämning gjorts med VGR:s operativa koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård.

NU-sjukvårdens besöksrestriktioner

I de besöksrestriktioner som nu förlängs till och med 30 september gäller följande:

  • låsta entréer med kontrollerat insläpp av entrévärd/väktare kvarstår
  • patient som besöker mottagningar/avdelningar för vård och behandling får ha med sig en (1) närstående/ledsagare. Observera dock att detta tills vidare inte gäller för kvinnosjukvårdens mottagningsbesök, till gynekologisk mottagning och obstetrisk mottagning
  • patient och närstående/ledsagare ska vara symtomfria från covid-19
  • vårdavdelningar är låsta och besöksrestriktioner till inneliggande patient gäller
  • mottagningar är öppna när patienter är bokade
  • medarbetare ska använda sidoentréer, ej huvudentré.

NU-sjukvårdens besöksrestriktioner justeras utifrån rådande smittspridningsläge. Planen är att de besöksrestriktioner som gäller på sjukhuset ska avvecklas gradvis. Tidigare i somras fanns en förhoppning att NU-sjukvården skulle kunna ta ytterligare steg i nedtrappningen den 1 september, men detta är i nuläget alltså inte aktuellt.

Coronawebben

Sjukhusets öppettider i huvudentrén