Arbetsterapeuter och fysioterapeuter nya på akuten

Fyra medarbetare utanför en grön buske
Från vänster syns fysioterapeut Hedda Fredstam, arbetsterapeut Maria Olsson och omsorgskoordinatorerna Hanna Holgersson och Ing-Marie Larsson.

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Hjälp med att bedöma sköra äldre, eller en patients förmåga att förflytta sig, eller att säkerställa att patienten får rätt hjälpmedel med sig hem. Det är exempel på uppgifter som arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar med på akutmottagningen på NÄL, där de finns på plats sedan den 1 juni.

Det nya arbetssättet med team av arbetsterapeut, fysioterapeut och omsorgskoordinator på akutmottagningen är ytterligare en åtgärd som NU-sjukvården sätter in för att förbättra vården för patienterna och minska belastningen för vårdpersonalen. Inspiration har hämtats från andra sjukhus, som med framgång sett nyttan av att ha arbetsterapeuter och fysioterapeuter på plats på akuten.

Hjälper till i bedömningen av patienter

– Vi hoppas kunna hjälpa till i bedömningen om en patient ska läggas in, eller om den kan skickas hem med vissa stödinsatser, säger Eva Berg, chef för arbetsterapienheten på NÄL.

Sedan den 1 juni kommer en arbetsterapeut och en fysioterapeut varje vardageftermiddag till akuten, för att vara behjälpliga med insatser som akutenpersonalen behöver hjälp med just den dagen.

– Hittills har det blivit en hel del ortopediska frågor, men vi försöker prata med personalen, stämma av med omsorgskoordinatorerna och titta i Elvis för att se var vi bäst behövs, säger fysioterapeut Hedda Fredstam.

Utöver att göra bedömningar hänvisar de patienterna till kommun- och primärvårdsrehab. På så vis underlättar de att göra hemgången så trygg som möjligt för patienter som inte läggs in, men som behöver fortsatta rehabinsatser på hemmaplan.

"En kompetens som är guld värd"

– Det är ju uppgifter som vi också arbetar med, och vi har kunnat ringa till dem tidigare för att få råd. Men när en arbetsterapeut eller fysioterapeut som har en helt annan kompetens än vi gör bedömningarna på plats ger det en helt annan tyngd. Det är guld värt, säger Ing-Marie Larsson, omsorgskoordinator på akutmottagningen.

För att kunna frigöra arbetsterapeuter och fysioterapeuter till akuten har paramedicinarna omfördelat resurser och anställt vikarier som kan hålla igång deras andra åtaganden på sjukhuset.

– Vi prövar det här arbetssättet över sommaren och en period in i hösten, men arbetsterapeuter och fysioterapeuter har en oerhört viktig kompetens som vi behöver bli mycket bättre på att tillvarata. Det här är något som vi kommer att fortsätta utveckla, säger Jonas Blank, verksamhetschef för akutmottagning och paramedicin.