NU-sjukvårdens psykiatrianläggning Brinkåsen firar tio år

Fyra medarbetare på Brinkåsen
Brinkåsen firar tio år. Några av dem som var med och byggde upp anläggningen och som är med även idag. Från vänster: avdelningschef Helena Mattsson, enhetschef Hans-Olof Lago, chefsöverläkare Lars Helldin och sektionschef för rättspsykiatri Kent Storm.

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

I oktober är det tio år sedan Brinkåsen, NU-sjukvårdens anläggning för allmän- och rättspsykiatri i Vänersborg, stod klar. För att uppmärksamma jubileet av det som fortfarande ses som en toppmodern psykiatrianläggning firar chefer och medarbetare tillsammans med patienter den här veckan med både tårta och tillbakablickar.

Tårta

– Den viktigaste utgångspunkten när vi började planera bygget av Brinkåsen var att det var patienterna och deras sjukdomar som skulle vara i centrum. Det kan tyckas som en självklarhet idag, men var det inte då, säger Lars Helldin, som då var sjukhusdirektör i NU-sjukvården och som fortfarande arbetar kvar som chefsöverläkare inom psykiatrin.

Mjuka värden byggdes in i huset

Förutom god och säker vård och en god och säker arbetsmiljö var det viktigt att de mjuka värdena byggdes in i huset. Genom att forma huskropparna till en cirkel med en stor innergård kunde verksamheten skapa en öppenhet och samtidigt tillgodose både samhällets behov av säkerhet, och patienternas rätt till integritet.

Men det finns också en annan förklaring till att byggnaden ser ut som den gör.  
– Vi kände oss lite som nybyggare på prärien och inspirerades av hur de ställde upp sina vagnar runt lägerplatsen, säger Lars Helldin.

"Stolt över vad vi åstadkommit"

Genom åren har anläggningen både nominerats till och tagit hem flera prestigefyllda arkitekturpris. Lar Helldin konstaterar överlag att många av målen de satte upp under projektets gång uppnåtts. Därmed inte sagt att det inte finns områden där de hoppats på mer, som aktiviteter utanför avdelningen.  

– Det har varit en spännande resa och här har vi möjligheterna att göra skillnad i patienternas liv. Jag känner mig stolt när jag går till jobbet och över vad vi har åstadkommit tillsammans, säger Lars Helldin.

Film från bygget av Brinkåsen

Fler bilder från Brinkåsen

Startskott för Brinkåsen
Startskott för bygget av Brinkåsen, 19 december 2008. Fastighetsnämndens ordförande Ulla Gustafsson, Peabs VD Mats Paulsson, dåvarande verksamhetschef för vuxenpsykiatri Lars Helldin, VGR:s ordförande i ekonomiutskottet Johnny Nilsson (båda skymda), NU-sjukvårdens styrelseordförande Britt-Marie Andrén Karlsson och Bo Carlsson, kommunalråd i Vänersborg.
Nyckel överlämnas av invigningstalare
Invigning av Brinkåsen 27 september 2011 - vuxenpsykiatri i NU-sjukvården. Fastighetsnämndens ordförande Ulla Gustafsson t.v. överlämnar nyckeln till NU-sjukvårdens ordförande Carina Åström t.h.
Invigning av Brinkåsen framför huvudentrén
Brinkåsen, vuxenpsykiatri i NU-sjukvården, invigning 27 september 2011
Brinkåsens innergård sett från taket.
Brinkåsens innergård, NU-sjukvårdens vuxenpsykiatrianläggning.
Illustration över Brinkåsen
Illustration av Brinkåsen

Brinkåsen - fakta och siffror

Rättspsykiatrisk vård

Den som lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård. På Brinkåsen är vården indelad i subspecialiseringar, där psykossjukdomar dominerar.

Uppdraget när Brinkåsen byggdes var att skapa en anläggning som tar hänsyn till vårdens utveckling, både vårdideologiskt och organisatoriskt och som fortfarande är modern om 25 år och som har en hållbarhet långt därefter.

Antal vårdplatser: 82, varav 54 vårdplatser inom rättspsykiatri och 28 inom allmänpsykiatri.

Vårdtid: Individuellt. Under senare år har den rättspsykiatriska vårdtiden förlängts i Sverige beroende på att domstolarna gör andra bedömningar utifrån en förändrad samhällssyn. NU-sjukvården tillhör dem som har kortast medelvårdtid. Den genomsnittliga vårdtiden inom rättspsykiatrin på Brinkåsen är fyra år. 

Säkerhet: Anläggningen har klass 2 i säkerhetsstandard.

Antal huskroppar: 14

Antal vårdavdelningar: 6 med plats för 6-7 patienter i varje avdelningssektion.

Personal: ca 180

Ekonomi: Västra Götalandsregionen bekostade anläggningen till en kostnad av 556 mkr. Budgeten hölls med råge och cirka 20 miljoner kronor betalades tillbaka till VGR.

Byggperiod: 2008 – 2011

Bruksarea: 16 500 m2

Markområde: ca 14 hektar