NU-sjukvården i stabsläge − så påverkas patienterna

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Sedan torsdag 30 december är NU-sjukvården i stabsläge, på grund av hög sjukfrånvaro på sjukhuset och i omgivande kommuner. Detta innebär att vissa patienter kan bli kvar på sjukhuset längre än planerat och att väntetiden kan bli längre på akutmottagningen. Dessutom ökar risken för överbeläggningar på vårdavdelningarna.

− Detta är givetvis ingen önskvärd situation och vi måste be dig som patient och närstående att ha extra tålamod just nu, både med oss och din kommun, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

Den höga sjukfrånvaron är direkt och indirekt kopplad till den ökade smittspridningen av covid-19.

Ökad smittspridning av virus

− Precis som alla andra måste våra och kommunernas medarbetare stanna hemma vid förkylningssymptom, tills de är symptomfria och har fått ett negativt covid-19-resultat. Dessutom kan de behöva vara hemma från arbetet som hushållskontakt till någon som är bekräftat smittad av covid-19.

Förutom att kurvorna för covid-19 snabbt stiger uppåt igen är det också en nationellt större smittspridning än vanligt av andra virussjukdomar, som säsongsinfluensa och RS-virus, som kan ge liknande symptom som covid-19.

Detta kan du göra för att underlätta

Sjukhusdirektör Björn Järbur ber allmänheten om att ha förståelse för situationen, inte minst att sjukhusets medarbetare kämpar och gör sitt yttersta för patienterna, fast de är trötta och slitna efter snart två år i pandemins grepp. Han vill också skicka med följande budskap:

  • Ta hjälp av 1177 för att hamna på rätt vårdnivå, för just din skada eller sjukdom. Är du inte i behov av akut sjukhusvård bör du hantera dina behov på rätt sätt i kedjan egenvård – vårdcentral - jourcentral
  • Vaccinera dig, mot covid-19. Just nu får alla som är 50 år och äldre vaccinera sig med tredje dosen. Från den 10 januari öppnar vaccination med tredje dosen för alla som är 18 år och äldre. Det enda kravet är att det gått minst sex månader sedan andra dosen. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla.
    Information om hur du bokar tid för vaccination
  • Vaccinera dig, mot säsongsinfluensa. Vaccination mot säsongsinfluensa är kostnadsfri för riskgrupper. Vaccination sker hos vårdcentraler och upphandlade vaccinatörer.
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma när du är sjuk, hålla avstånd – och att tvätta händerna, med tvål och vatten, ofta och nog.
  • Är du sjuksköterska eller undersköterska och kan tänka dig att hjälpa oss genom att arbeta extra – hör av dig! NU-sjukvårdens patienter och medarbetare behöver dig. Mejla till rekryteringsenheten.nu@vgregion.se − den e-postadressen är bemannad även under nyårshelgen.

Beredskap för att möta effekterna av ny virusvariant

Att NU-sjukvården från torsdag den 30 december har gått upp i stabsläge, epidemisk händelse, handlar till en början om att lösa den aktuella situationen inför och under nyårshelgen. 

Men det ska också ses som en åtgärd för att börja förbereda sjukhuset på den förväntade snabba smittspridningen av omikron, den senaste virusvarianten av covid-19, som i mitten av januari beräknas få stor samhällseffekt.

Effekter på sjukhuset

Patienter blir kvar på sjukhuset längre än planerat

Bemanningsläget är just nu mycket besvärligt, både för NU-sjukvården och kommunerna i sjukhusets upptagningsområde. Det innebär bland annat att patienter som behöver vård och omsorg av kommunen och primärvården efter sjukhusvistelsen kan bli kvar längre på sjukhuset än planerat, och fast de inte är behov av sjukhusvård, istället för att komma hem till sitt ordinarie boende.  

Överbeläggningar och väntetider på akutmottagningen

När utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset kan det leda till överbeläggningar på vårdavdelningarna, där bemanningsläget redan är ansträngt, vilket i sin tur kan medföra att patienter blir kvar på akutmottagningen längre än vad de behöver, eftersom de inte kan skrivas in på sin avdelning. Och det kan ge längre väntetider på akutmottagningen.

Hela Västra Götalandsregionen har stabsläge

Bemanningssituationen är svår även för regionens övriga sjukhus, så från torsdag 30 december kl 17.00 är även VGR i stabsläge.

Åtgärder, just nu

Tillfälliga platser för utskrivningsklara patienter

För att lätta på trycket på vårdavdelningarna, och i förlängningen på akutmottagningen, har NU-sjukvården den 29 december öppnat en tillfällig enhet för enbart utskrivningsklara patienter.

Den finns i lokaler som annars används av avdelning 54 inom verksamheten för neurologi, stroke och rehabiliteringsmedicin. Avdelning 54 är därför just nu ingen vårdavdelning och har inte samma sjuksköterskebemanning som krävs på en vanlig avdelning.

Utskrivningsklara patienter har även särskilda platser på avdelning 35, inom kvinnosjukvården, sedan den 28 december.

De utskrivningsklara patienterna får inte sjukhusvård, eftersom de inte längre är i behov av det, utan den vård och omsorg som motsvarar vad de hade fått om de varit tillbaka i sitt ordinarie boende.

Extra insatta resurser från arbets- och fysioterapeuter

Utifrån det nytillkomna stabsläget bemannar verksamheten för paramedicin med både arbetsterapeut och fysioterapeut på NÄL under hela nyårshelgen.

De utför akuta insatser för att möjliggöra utskrivningar under helgen, som bedömning av patientens förflyttningsförmåga och hjälpmedelsutprovning.

Insatser för att stärka personalprovtagning

Under nyårsaftonens stabsmöte fick en ny arbetsgrupp uppdraget att snarast stärka sjukhusets provtagning av covid-19 för medarbetare. Mer information om detta kommer.

Fler åtgärder kan komma

SSL, särskild sjukvårdsledning, som leder sjukhuset vid förhöjt beredskapsläge, har vid behov stabsmöten under nyårsdagen och söndagen, och beslut om andra åtgärder kan komma.