NU-biblioteket utvecklas i samverkan med Högskolan Väst

En dator fylld med böcker

Som en del i det strategiska partnerskapet som NU-sjukvården har med Högskolan Väst har ett arbete påbörjats om gemensam medicinsk biblioteksservice. Målet är att skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek tillsammans. Avtalet träder praktiskt i kraft den 1 april 2023.

Samarbetsavtalet mellan NU-sjukvården och Högskolan Väst innebär att högskolan åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet, som fysiskt flyttas från NÄL till högskolans bibliotek i Trollhättan. Genom denna samverkan skapas ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek med flera fördelar: 

  • samarbetet ger NU-sjukvården och högskolan bättre möjligheter att tillsammans skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek än parterna skulle ha kunnat var och en för sig
  • tillgång till ett bredare bokbestånd 
  • bättre kontinuitet, ökad tillgänglighet och utökad tillgång till bibliotekarier som kan hjälpa till
  • gynnar utbildning och forskning och därmed även patientsäkerheten
  • skapar en struktur som gynnar fortsatt kompetensutveckling och  forskning för medarbetare efter studierna
  • tillsammans skapar NU-sjukvården och Högskolan Väst ett modernt bibliotek, med möjligheter att utvecklas i takt med tiden

Relaterade länkar

Frågor och svar

Under Frågor och svar samlas allmän och praktisk information om nystarten av NU-biblioteket.

Praktisk information efter 1 april

Aktuellt om utvecklingsarbetet

Viktiga datum

2023
1 april: avtalet börjar gälla och löper i fem år till och med 31 mars 2028

28 och 29 mars, kl. 11-13: Högskolan Västs personal finns tillsammans med representanter för NU-sjukvården på plats utanför restaurangen på NÄL för att svara på frågor. 

Februari - april: förberedelser för högskolans personal

2022
5 december: Högskolan Väst fattade för högskolans del beslut om samverkansavtalet

1 december: NU-sjukvårdens styrelse fattade för sjukhusets del beslut om samverkansavtalet, som löper från 1 april 2023 till 31 mars 2028

2021
NU-sjukvården och Högskolan Väst tecknar avtal om strategiskt partnerskap


Kontakt

NU-sjukvården
Utbildningschef Johan Linder, 010-435 68 14, johan.c.linder@vgregion.se

Kommunikatör Bodil Järnerot, 0730-22 13 40, bodil.jarnerot@vgregion.se

Högskolan Väst
Bibliotekschef Hanna Gadd, 0520-22 35 44, 0721-60 01 04, hanna.gadd@hv.se