Praktisk information efter 1 april

Den 1 april tar Högskolan Väst över såväl administrationen som driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet och NU-biblioteket flyttas fysiskt från NÄL till högskolans bibliotek i Trollhättan. Här får du praktisk information om hur NU-bibliotekets tjänster fungerar efter detta datum.

Nedanstående information fylls på löpande inför starten 1 april. 

Praktisk information på högskolebibliotekets hemsida

Kontakt till högskolebiblioteket

Skapa låntagarkonto 

För att låna en bok behöver du som är anställd i NU-sjukvården skapa ett låntagarkonto på högskolebiblioteket.
Skapa konto hos Högskolan Väst

Om du har ett aktivt lån vid övergången den 1 april så skapar högskolebiblioteket kontot åt dig.

Låna bok

Du beställer böcker via NU-bibliotekets webbsida på NU-sjukvarden.se på samma sätt som tidigare. De beställningar som görs innan kl 14:00 skickas till NÄL under eftermiddagen. Leverans sker via Post och Bud dagen efter, eller eventuellt med ett par dagars fördröjning om det är till verksamhet utanför NÄL, såsom Brinkåsen eller öppenvårdsmottagningar på Uddevalla sjukhus. Boken skickas till den avdelning som låntagaren angett att den ska skickas till, i dennes namn. Vill du ha boken samma dag finns möjlghet att själv hämta den på Högskolan Västs bibliotek i Trollhättan.

Boktransporterna är igång från den 3 april. 

Lämna tillbaka bok

Böcker som lämnas tillbaka från och med 3 april lägger du i ett internkuvert i postfacket på din avdelning, adresserat till "Biblioteket Högskolan Väst". Böcker som lämnas tillbaka till biblioteket före 3 april kan lämnas i lådan på utbildningscentrum på NÄL. 

Söka litteratur

Du söker litteratur som vanligt via NU-bibliotekets webbsida. När du hittat boken som du vill låna kan du välja att reservera den, så körs den ut till dig via internpost (se ovan).

Du har även möjlighet att låna ur högskolebibliotekets samlingar.

Databaser och e-media

Du har tillgång till samma tjänster som idag.
Databaser och tidskrifter

Postgång

Böcker körs från högskolan till NÄL alla vardagar. Om du reserverar boken innan kl.14 kommer boken levereras till dig från och med nästkommande vardag med internposten. 

Digital åtkomst

För åtkomst till artiklar och e-böcker använder du dig av samma databaser som du gjort tidigare. Läs mer på NU-bibliotekets sida om databaser och tidskrifter

Kontakt med Högskolan Väst

Från och med 1 april är högskolebibliotekets kontaktkanaler tillgängliga för dig via Zoom, chatt och telefon. Den digitala informationstjänsten är öppen alla helgfria vardagar kl. 10-14.

Frågor och svar om NU-bibliotekets nystart

NU-biblioteket nystartar 1 april