Frågor och svar om förändringen av NU-biblioteket

Här har vi samlat några frågor och svar om förändringen av NU-biblioteket, som beskrivs på sidan NU-biblioteket utvecklas i samverkan med Högskolan Väst

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka ett mejl till nu.kommunikation@vgregion.se

Senast uppdaterat
230228

 1. Varför görs denna förändring? 
  NU-sjukvården och Högskolan Väst har ingått ett partnerskap och ser biblioteket som ett bra område att samarbeta kring. Samarbetet ger möjlighet att skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek än vad parterna hade haft möjlighet att klara av på egen hand. 

  Vidare har NU-sjukvården haft svårt att driva ett medicinskt bibliotek, med allt vad det innebär när det gäller bibehållen kompetens och vidareutveckling av verksamheten. Kostnaderna har varit för höga i förhållande till medarbetarnas användning och den service som efterfrågas.

  Högskolan å sin sida har inte haft möjlighet att tillhandahålla ett medicinskt bibliotek av samma storlek och kvalitet som NU-sjukvården. 

 2. Vad innebär förändringen? 
  Högskolan tar över administrationen och den dagliga driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet. NU-sjukvårdens bokbestånd flyttas till högskolans bibliotek i Trollhättan. Högskolan Västs bibliotekarier kommer att erbjuda NU-sjukvårdens medarbetare de tjänster, hjälp och stöd som efterfrågas.

 3. Vilka är fördelarna?
  Det finns många fördelar. Framför allt ger samarbetet bättre möjligheter att skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek än vad parterna hade haft möjlighet att klara av på egen hand. Samarbetet ger också NU-sjukvårdens medarbetare tillgång till ett bredare bokbestånd, samt utökad tillgång till bibliotekarier. Högskolans bibliotek erbjuder till exempel en tillgänglig digital informationstjänst, som är öppen alla helgfria vardagar kl. 10-14.

 4. Vilka är nackdelarna? 
  NU-bibliotekets böcker kommer inte längre finnas kvar på NÄL. Det gör att det kan ta längre tid att få tillgång till böcker som tidigare funnits på sjukhuset, eftersom de skickas från Högskolan Väst. Det finns inte heller någon bibliotekarie på NÄL som kan ge service på plats.
   
 5. Hur kommer det fungera? 
  NU-sjukvården äger biblioteket. Högskolans personal får tillgång till IT-strukturen och VGR:s informationssystem för att du som användare ska få samma service som tidigare.Kontaktvägar via exempelvis mejl blir samma som idag. 

  Mer om de praktiska detaljerna fylls på allt eftersom inför starten den 1 april. 

 6. Hur gör jag rent praktiskt när jag vill låna en fysisk bok?  

  Du beställer böcker via NU-bibliotekets webbsida på NU-sjukvarden.se precis som du kan göra idag. De beställningar som görs innan kl 14:00 skickas till NÄL under eftermiddagen. Leverans sker via Post och Bud dagen efter, eller eventuellt med en dags fördröjning om det är till verksamhet utanför NÄL. Boken skickas till den avdelning som låntagaren angett att den ska skickas till i dennes namn. Vill du ha boken samma dag finns möjlghet att själv hämta den på Högskolan Västs bibliotek i Trollhättan.

  Boktransporterna kommer att vara igång från den 3 april. Mer om de praktiska detaljerna fylls på allt eftersom inför starten den 1 april.

 7. Hur gör jag för att lämna tillbaka böcker?
  Böcker som lämnas tillbaka från och med 3 april lägger du i ett internkuvert i postfacket på din avdelning, adresserat till "Biblioteket Högskolan Väst". Böcker som lämnas tillbaka till biblioteket före 3 april kan lämnas i lådan på utbildningscentrum på NÄL. 

 8. När och av vem kommer mer information?
  Informationen fylls på fortlöpande här under "Frågor och svar". Du kan också att ställa dina frågor inför nystarten till utbildningschef Johan Linder och högskolans bibliotekarier, samt testa hur det kommer att fungera, när de finns på plats utanför restaurangen på NÄL:
  Tisdag 28 mars kl. 11-13
  Onsdag 29 mars kl. 11-13

  Du kan också kontakta nedanstående personer redan nu:  

  NU-sjukvården
  Utbildningschef Johan Linder, 010-435 68 14, johan.c.linder@vgregion.se

  Högskolan Väst
  Bibliotekschef Hanna Gadd, 0520-22 35 44, 0721-60 01 04, hanna.gadd@hv.se

 9. Kommer jag att ha fortsatt tillgång till samma databaser och e-media som idag? 
  Ja, högskolan ansvarar för att ta över och tillgängliggöra samma tjänster som idag, samt att anpassa utbudet i takt med verksamheternas behov.

 10. När börjar detta gälla och för hur länge? 
  Samarbetsavtalet är femårigt och träder praktiskt i kraft den 1 april 2023.

 11. Vad innebär detta ekonomiskt för NU-sjukvården? 
  NU-sjukvården får tillgång till en bredare expertis till en lägre kostnad än att driva NU-biblioteket i egen regi. Men förändringen görs inte av ekonomiska skäl, utan för att förbättra möjligheterna att skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek.

 12. Kommer högskolan förstärka för att klara uppdraget? 
  Ja, högskolan kommer rekrytera två bibliotekarier för att säkerställa att relevanta resurser och kompetens finns tillgängligt för NU-sjukvården. 

 13. Vad händer med lokalerna? 
  Lokalerna på utbildningsenheten på NÄL blir kvar och finns tillgängliga på samma sätt som idag. De kommer även i fortsättningen användas till sjukhusets arbete med utbildningar och fortbildning.