Ställ dina frågor om nystarten av NU-biblioteket 28 och 29 mars

Den 28 och 29 mars kommer Högskolan Västs bibliotekarier till NÄL, för att svara på dina frågor om hur NU-biblioteket kommer att fungera efter 1 april.

Den 1 april tar högskolan över såväl administrationen som driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet och NU-biblioteket flyttas fysiskt från NÄL till högskolans bibliotek i Trollhättan. I fortsättningen blir det högskolans bibliotektarier som hjälper dig med de bibliotekstjänster som efterfrågas och ger dig det stöd du behöver.

Har du frågor om hur det kommer att fungera efter 1 april? Testa redan nu och ställ dina frågor till högskolans bibliotekarier och NU-sjukvårdens representanter. De finns på plats på NÄL: 

Tid: tisdag 28 mars och onsdag 29 mars kl. 11-13
Plats: utanför restaurangen på NÄL
Kontakt: utbildningschef Johan Linder, 010-435 68 14, johan.c.linder@vgregion.se

Nystart av NU-biblioteket