NU-biblioteket nystartar 1 april

En dator som visar en skärm med böcker

Som en del i det strategiska partnerskapet mellan Högskolan Väst och NU-sjukvården pågår just nu förberedelser som syftar till att skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek. Den 1 april är det dags: då tar högskolan över såväl administrationen som driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet och NU-biblioteket flyttas fysiskt från NÄL till högskolans bibliotek i Trollhättan. 

– NU-sjukvården har haft svårt att driva ett medicinskt bibliotek när det gäller frågor som att bibehålla kompetens och att vidareutveckla verksamheten. Tack vare vårt partnerskap med högskolan får vi nu ökad stabilitet och en möjlighet att utveckla och göra kunskap och forskning tillgänglig för våra medarbetare på ett mer attraktivt sätt, säger utbildningschef Johan Linder.

Bredare bokbestånd och mer tillgång till bibliotekarier

I och med samarbetet får medarbetarna tillgång till ett bredare bokbestånd och utökad tillgång till bibliotekarier. Det kommer inte att finnas någon bibliotekarie på plats på NÄL, men Högskolans bibliotekarier kommer att erbjuda de tjänster, hjälp och stöd som efterfrågas. Högskolan ska också säkerställa åtkomsten till samma databaser och e-media som idag, samt anpassa tjänster och utbud i takt med verksamheternas behov.

–Samarbetet ger NU-sjukvården tillgång till en bredare expertis till en lägre kostnad, men den här förändringen görs inte av ekonomiska skäl, utan för att det förbättrar våra möjligheter att skapa ett bättre medicinskt bibliotek, säger Johan Linder.

"Spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans"

– Från högskolans håll är vi glada över förtroendet från NU-sjukvården. Det ska verkligen bli spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi kommer att göra vårt bästa för att våra nya användargrupper ska känna sig välkomna, säger Hanna Gadd, bibliotekschef på Högskolan Väst.

Relaterade länkar

Följ nystarten för biblioteket

Frågor och svar
Under Frågor och svar finns mer information om hur samarbetet praktiskt kommer att fungera.

NU-biblioteket

Högskolan Västs information om NU-biblioteket

Om avtalet

NU-sjukvården och Högskolan Väst tecknade 2021 avtal om strategiskt partnerskap. Inom ramen för partnerskapet har parterna nu identifierat en möjlighet att samverka om biblioteket. NU-sjukvården har för sin del svårt att driva ett akademiskt bibliotek, med höga kostnader i förhållande till medarbetarnas användande, medan Högskolan Väst inte har möjlighet att tillhandahålla ett medicinskt bibliotek av samma storlek och kvalitet som NU-sjukvården.

Överenskommelsen innebär att Högskolan Väst åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet och tillhandahålla medicinsk biblioteksverksamhet till NU-sjukvården. Ansvaret gäller även löpande utvecklingsarbete av tjänster, motsvararande de uppdrag NU-biblioteket har idag, samt att stärka NU-sjukvårdens vetenskapliga utveckling och konsumtion av forskning för alla professioner.

NU-sjukvården kommer fortfarande att äga biblioteket. Samarbetsavtalet är femårigt och träder praktiskt i kraft den 1 april 2023.