Utlåning av böcker på NU-biblioteket stängd

Inför nystarten av NU-biblioteket den 1 april har böckerna packats ner. Det innebär att möjligheten att låna fysiska böcker i NU-bibliotekets lokaler på NÄL stängts. Från och med 3 april öppnas utlåningen, men då finns de fysiska böckerna hos Högskolan Västs bibliotek i Trollhättan. Det är fortfarande möjligt att lämna tillbaka böcker på NÄL.  

NU-biblioteket nystartar 1 april