Begränsad service

Från hösten 2022 och på obestämd framtid ger biblioteket begränsad service

Pga vakanta tjänster kommer biblioteket under en tid behöva dra ner på sin sevice. Räkna med längre svarstider på mail. Hoppas ni har överseende med detta.

För frågor kontakta verksamhetsansvarig: Johan Linder, Utbildningschef, via johan.c.linder@vgregion.se eller 010-4356814