Samverkan med högskolan om biblioteket

Böcker i bokhyllor

Detta är en äldre nyhet som skrevs i december 2022. Det gör att det kan finnas sakinnehåll som ändrats. Följ den senaste informationen på projektsidan. 
Utveckling av NU-biblioteket 

NU-samverkan ingår samarbetsavtal med Högskolan Väst om gemensam, medicinsk biblioteksservice.

Som en del i det strategiska partnerskapet mellan Högskolan Väst och NU-sjukvården ingår de båda parterna nu ett samverkansavtal om gemensam medicinsk biblioteksservice. Avtalet träder praktiskt i kraft den 1 april 2023.

Avtalet innebär att högskolan åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet. Genom denna samverkan skapas ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek. 

Kunskapsintensiva organisationer med beröringspunkter

– Vi är två kunskapsintensiva organisationer med starka beröringspunkter och genom att vi nu krokar arm med våra biblioteksresurser skapar vi tillsammans ökade möjligheter för våra studenter att vidareutveckla sig när de lämnar högskolan, säger Hanna Gadd, bibliotekschef på Högskolan Väst.

Hon får medhåll av tillförordnad rektor Jan Theliander.

– Det är nationellt unikt att lärosäte och sjukvård knyter ihop sina biblioteksresurser på det här sättet. Det är effektivt men framför allt ett sätt att ytterligare stärka möjligheten för ett livslångt lärande och påfyllnad av kunskap för fler människor, säger Jan Theliander, tillförordnad rektor på Högskolan Väst.

Kontinuitet, kvalitet och kvantitet

Ledningen på NU-sjukvården ser positivt på det nya samverkansavtalet och Björn Järbur, sjukhusdirektör i NU-sjukvården, kommenterar:

– Genom ett samlat och större akademiskt och medicinskt bibliotek möjliggörs kontinuitet, kvalitet och kvantitet som gynnar utbildning och forskning. En struktur kan byggas som ökar våra medarbetares tillgång till den nyaste forskningen och därmed också underlättar forskningsarbetet inom NU-sjukvården.

Johan Linder, utbildningschef i NU-sjukvården, fortsätter:

– Att få möjligheten att utveckla och tillgängliggöra kunskap och forskning för våra medarbetare på ett ännu mer attraktivt sätt tillsammans med Högskolan Väst är en naturlig utveckling av det partnerskap vi står i. Att dagens medarbetare och studenter är alltmer bekväma att använda digitala verktyg för sitt livslånga lärande möjliggör att vi tar det här steget.

Om avtalet

NU-sjukvården och Högskolan Väst tecknade 2021 avtal om strategiskt partnerskap. Inom ramen för partnerskapet har parterna nu identifierat denna möjlighet att samverka. NU-sjukvården har för sin del svårt att driva ett akademiskt bibliotek med höga kostnader i förhållande till medarbetarnas användande medan Högskolan Väst inte har möjlighet att tillhandahålla ett medicinskt bibliotek av samma storlek och kvalitet som NU-sjukvården.

Överenskommelsen innebär att Högskolan Väst åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet och tillhandahålla medicinsk biblioteksverksamhet till NU-sjukvården. Ansvaret gäller även löpande utvecklingsarbete av tjänster, motsvararande de uppdrag NU-biblioteket har idag samt stärka NU-sjukvårdens vetenskapliga utveckling och konsumtion av forskning för alla professioner. Dock kommer NU-sjukvården fortfarande att äga biblioteket.

Samarbetsavtalet är femårigt och träder praktiskt i kraft den 1 april 2023. Redan nu påbörjas dock förberedelsearbetet.