Ny rekommendation om att använda munskydd i vårdlokaler

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Spridningen av covid-19 är fortfarande stor och sjukvården är hårt ansträngd. Som ett tillägg till redan gällande åtgärder för att minska smittspridning rekommenderar nu VGR att patienter, besökare, ledsagare och personal kontinuerligt använder munskydd i vårdlokaler där mer än en person vistas samtidigt.

Syftet med den nya rekommendationen är att minska smittspridning från asymtomatiska och presymtomatiska bärare av coronaviruset, alltså de personer som kan smitta andra utan att själva ha symtom eller som ännu inte hunnit få symtom.

−  Det viktigaste vi alla kan göra för att minska smittspridningen är dock att fortsätta följa de allmänna råden, säger Anders Kullbratt, NU-sjukvårdens biträdande sjukhusdirektör.

Följ de allmänna rekommendationerna:

 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid minsta symtom.
 • Tvätta händerna ofta och sprita vid behov.
 • Håll avstånd (minst två meter).
 • Undvik nya kontakter och umgås bara i en liten krets.
 • Testa dig vid symtom.

Rekommendationen införs successivt i NU-sjukvården

VGR:s nya rekommendation gäller från den 7 januari. I NU-sjukvården börjar åtgärderna att införas från den 8 januari, men väntas inte vara helt genomförda förrän under vecka 3.

För patienter, besökare och ledsagare innebär detta, i korthet:

 • Patienter, besökare och ledsagare erbjuds munskydd vid inpassering via entrén på sjukhuset eller öppenvårdsmottagningen.
 • Information om hur munskydd ska tas på och av korrekt finns i NU-sjukvårdens lokaler samt erbjuds vid entréerna.
 • Rekommendationen om munskydd gäller inte barn födda 2005 och senare.
 • Den som har på sig eget munskydd vid ankomst till NU-sjukvården behöver inte byta munskydd.
 • Den som har på sig visir vid ankomst erbjuds även munskydd, men behöver inte sätta på sig det.
 • De patienter som inte tolererar munskydd kan inte tvingas att sätta på sig ett.
 • Rekommendationen om munskydd förändrar inte något vad gäller NU-sjukvårdens generella besöksförbud. Endast en besökare eller ledsagare per patient tillåts, och enbart efter överenskommelse med avdelningen eller mottagningen.

− En av riskerna med munskydd är att det ger en falsk trygghet, säger Anders Kullbratt. 

− Så jag upprepar att det viktigaste är att fortsätta hålla avstånd och hålla sig hemma vid symtom – och att tvätta händerna!

Så här tar du på och av munskydd korrekt - affisch från Folkhälsomyndigheten