NU-sjukvården förlänger besöksrestriktioner fram till den 11 oktober

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Den 29 september tar Folkhälsomyndigheten bort de allmänna råden i samhället om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. För NU-sjukvårdens del förändrar det ingenting på kort sikt. Sjukhusledningen har beslutat att förlänga nuvarande besöksrestriktioner fram till den 11 oktober. Då tar NU-sjukvården nästa steg i avvecklingen av sjukhusets besöksrestriktioner.

– NU-sjukvården följer självklart de råd, restriktioner, lättnader och datum som Folkhälsomyndigheten fastställer, men för att verksamheterna i lugn och ro ska hinna göra de anpassningar som behöver göras, behöver vi lite mer tid för att göra det på ett bra sätt, säger biträdande sjukhusdirektör Anders Kullbratt.

Vad händer den 29 september i NU-sjukvården?

NU-sjukvården förlänger de nuvarande besöksrestriktionerna fram till 11 oktober. Det innebär att Folkhälsomyndighetens besked, om att de allmänna råden i samhället tas bort den 29 september, inte medför någon skillnad för NU-sjukvårdens patienter och deras närstående från den 29 september, vad gäller besök till sjukhusets mottagningar och avdelningar.

NU-sjukvårdens besöksrestriktioner fram till den 11 oktober:

  • låsta entréer med kontrollerat insläpp av entrévärd/väktare kvarstår
  • patient som besöker mottagningar/avdelningar för vård och behandling får ha med sig en (1) närstående/ledsagare. Verksamhetschef kan besluta om undanta.
  • Observera dock att ovanstående inte gäller för kvinnosjukvårdens mottagningsbesök, till gynekologisk mottagning och obstetrisk mottagning, som besök för ultraljud. Skälet till detta är att det kan vara svårt att hålla tillräckliga avstånd i kvinnosjukvårdens väntrum och många gravida är fortfarande ovaccinerade.  Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd, som gäller från den 29 september, anger att ovaccinerade ska fortsätta hålla avstånd. Kvinnosjukvården utreder situationen och återkommer med nytt besked om vad som gäller från den 11 oktober.
  • patient och närstående/ledsagare ska vara symtomfria från covid-19
  • vårdavdelningar är låsta och besöksrestriktioner till inneliggande patient gäller
  • mottagningar är öppna när patienter är bokade

 

Fortsätt gärna hålla avstånd och tvätta händerna!

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd från den 29 september innebär att alla uppmanas att testa sig vid symptom och hålla sig hemma vid sjukdom. Men det allmänna rådet om att hålla avstånd gäller endast ovaccinerade.

NU-sjukvården ser dock gärna att alla fortsätter att hålla avstånd, när det är möjligt.

– Den förra vintern hade vi historiskt få fall av calici (vinterkräksjuka) och säsongsinfluensa, säger Anders Kullbratt.

Den enkla förklaringen är att medborgarna följde rekommendationerna om att hålla avstånd, att hålla sig hemma vid symptom på sjukdom – och att tvätta händerna, med tvål och vatten eller använda handsprit