Gemensamt projekt för att utveckla omhändertagandet av berusade i Fyrbodal

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

NU-sjukvården, tillsammans med polisen i Fyrbodal, tar nu ett första steg för att utveckla omhändertagandet av berusade personer i sjukhusets upptagningsområde, i enlighet med LOB, lagen om omhändertagande av berusade. 

− I samband med det tragiska dödsfallet i arresten i Trollhättan för två månader sedan har frågan om avsaknaden av tillnyktringsenhet, TNE, i vårt område åter blivit aktuell, säger Peter Heie (c), ordförande i NU-sjukvårdens styrelse.

Tillsammans med Carina Åström (s), vice ordförande i styrelsen, deltog Peter Heie i mötet mellan sjukhuset och polisen i samband med torsdagens ordinarie presidiemöte.

− Nu har vi därför, tillsammans med polisen, kommit överens om att ta initiativ till ett nytt projekt, för att stärka samverkan över organisationsgränserna, fortsätter han.

− Detta handlar om hur vi kan förbättra det totala omhändertagandet av berusade personer, där självklart de medicinska aspekterna är en viktig del, men långt ifrån den enda, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

− Vi är flera aktörer som delar på ansvaret för dessa, i stunden utsatta, individer. Vi måste sträva efter ett bättre omhändertagande av varje individs behov. Från polisens sida är vi mycket positiva till att fortsätta arbeta tillsammans med NU-sjukvården för att komma framåt i en mycket angelägen fråga. säger Lars Eckerdal, chef för polisområde Fyrbodal

Det första uppdraget för den gemensamma projektgruppen blir att kartlägga och utveckla de möjligheter till samverkan som redan finns inom organisationernas ordinarie verksamhet, som exempelvis NU-sjukvårdens mobila psykiatriska team. En första rapport lämnas till påsk, nästa år.