Extra dos till patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra vaccindos mot covid-19 till vissa patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar. NU-sjukvårdens ansvar är identifiera patienterna och skicka ett brev om erbjudandet. Patienterna bokar sedan tid hos valfri vaccinatör. Ett undantag är patienter med bloddialys som NU-sjukvården erbjuder vaccin vid ordinarie besök på sjukhuset.

Nu i veckan går de första breven ut till de cirka 1 400 patienter i NU-sjukvårdens område med kraftigt nedsatt immunförsvar som rekommenderas en extra dos vaccin, utöver de två doser som ingår i den allmänna vaccineringen. 

Brevet från NU-sjukvården fungerar som bevis på behovet av extra dos, i kontakten med valfri vaccinatör.

Bokningsbara tider för vaccin mot covid-19

Cirka 75 patienter med bloddialys erbjuder NU-sjukvården i stället vaccin i samband med besök på sjukhuset.

Individer med följande sjukdomar har inventerats av sjukhuset, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation
  • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste tre åren eller som har en pågående graft versus host- sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling
  • Patienter som genomgått CAR T-cells behandling
  • Primär allvarlig immundefekt
  • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom
  • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, exempelvis vid autoimmuna sjukdomar
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5
  • Avancerad Hiv
  • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan. (Här ingår inte personer som enbart på grund av ålder bedöms svara sämre på vaccin än yngre. Dessa kommer att ingå i kommande rekommendationer angående extra dos.)