Entrévärdar och generella besöksrestriktioner upphör

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Från måndag 11 oktober sker inte längre inpasseringskontroll med väktare och entrévärdar i sjukhusets huvudentréer och NU-sjukvårdens generella besöksrestriktionerna upphör. En efterlängtad nyhet är att partner till gravida återigen får följa med till undersökning med ultraljud.

− NU-sjukvården ska erbjuda en välkomnande, öppen miljö, utan att göra avkall på trygghet och säkerhet för såväl patienter, närstående, besökare och medarbetare, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör.

− Därför avvecklar vi nu sjukhusets generella restriktioner, som vi tvingats ha på grund av pandemin, och flyttar det kontrollerade insläppet till avdelningar och enheter, säger han.

− Mottagningarna är öppna när patienterna har bokade besök och avdelningsdörrarna är låsta dygnet runt. Närstående till inneliggande patienter får ringa på dörrklockan under respektive enhets besökstider.

− Dessutom kan verksamhetschef fatta beslut om eventuella lokala restriktioner för medföljande och/eller besökare till inlagda patienter, exempelvis på grund av lokalernas utformning eller av smittoskäl.

Partner får åter följa med på ultraljud

Ett konkret exempel är kvinnosjukvården där verksamhetschef Graciela Carlson beslutat att patienterna även fortsättningsvis måste komma utan medföljande till besök på gynekologimottagningen och vid cytostatikabehandlingar på onkologisk gynekologimottagning (avdelning 35), för att det är svårt att hålla avstånd i lokalerna.

Men en efterlängtad nyhet är partner till gravida åter får närvara vid ultraljud och genetisk vägledning hos specialistmödravården på obstetriska mottagningen.

− Vi vet att det här är väldigt efterlängtat bland blivande föräldrar och därför är det naturligtvis oerhört glädjande att kunna lämna det här beskedet, säger hon.

För att undvika smittspridning av covid-19 finns dock vissa förutsättningar som måste följas vid ultraljudsundersökningar:

 • Patient och partner bär munskydd.
 • Patient och partner ska vara symtomfria.
 • Barn får inte närvara vid undersökningen.

På förlossningen har partner fått vara med under hela pandemin och från i somras får partner även vara med på BB. Förutsättningen är att partner är frisk -  tester sker på både förlossning och BB - och att det finns tillgång till enkelrum.

Öppettider sjukhusets entréer från 11 oktober

Entréerna på NÄL:

 • Huvudentrén på NÄL är öppen 06.00-20.00, alla dagar.
 • Ingången vid vakten är öppen 06.00-20.00, alla dagar. Övriga tider används porttelefon.
 • Entrén till akutmottagningens väntrum är öppen 05.45-22.00, alla dagar. Akutmottagningen har öppet dygnet runt, men övriga tider hänvisas till porttelefon.
 • Entrén till psykiatrin är låst. Besökare ska använda huvudentrén, patienter till psykiatriska akutmottagningen använder porttelefonen.
 • Entrén till förlossningen är låst. Besökare använder huvudentrén, patienter till förlossningen använder porttelefon.
 • Entrén till konferenscentrum, i administrationscentrum, är öppen 07.00-16.30, måndag-fredag.
 • Övriga entréer är låsta.

Entréerna på Uddevalla sjukhus:

 • Huvudentrén på Uddevalla sjukhus öppen 06.00-20.00 måndag-fredag samt 07.30-20.00 lördag-söndag. Övriga tider används porttelefon, exempelvis till ögonakuten.
 • Entré rehab är öppen 07.00-16.30, måndag-fredag.
 • Entré sjukgymnastik/arbetsterapi är öppen 07.00-16.30, måndag-fredag.
 • Entré restaurangen är öppen 10.00-15.00, måndag-fredag.
 • Entré psykiatri/hud är öppen 07.00-17.00, måndag-fredag.
 • Entré blodgivare är öppen 07.05-15.30 på måndagar och onsdagar, samt 10.50-19.15 på tisdagar och torsdagar, samt 07.05-15.00 på fredagar.
 • Flertalet övriga entréer är låsta.

NU-sjukvårdens besöksinformation från 11 oktober