Donationsveckan 2021

Uppdaterad:
Publicerad:
Donationsansvariga i NU-sjukvården
Susanne Svensson, donationsansvarig sjuksköterska, Jenny Gustafsson, donationsansvarig läkare, och Nina Ulin, regional donationsansvarig sjuksköterska, informerar om donationsregistret under Donationsveckan.

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Svenskar är mycket positiva till att donera sina organ, men bara en bråkdel har gjort sin vilja känd. För att uppmärksamma organ- och vävnadsdonation arrangerar Socialstyrelsen varje år Donationsveckan. Årets upplaga pågår mellan den 8-14 november.

– Donationsveckan är ett bra tillfälle att prata organ- och vävnadsdonationer. Det är många som har frågor och under en sådan här vecka får vi möjlighet att berätta varför det är viktigt att göra sin vilja känd och att praktiskt visa hur det går till att anmäla sig till donationsregistret, säger Susanne Svensson, donationsansvarig sjuksköterska, DAS, i NU-sjukvården. 

En organdonation kan bara bli aktuell när en patient avlider på intensivvårdsavdelningen och samtidigt vårdas med respirator. Däremot kan alla som avlider på ett sjukhus donera vävnader, som hornhinnor och hjärtats klaffar,

– Eftersom det finns mycket rädslor kring donation är det viktigt att bidra till ökad kunskap och information till dem som är osäkra. Många är oroliga för att de inte ska få den vård de behöver om de har sagt ja till donation, men självklart gör sjukvården alltid allt den kan för att rädda livet på patienterna, säger Susanne Svensson.

Alla kan anmäla sig som donator

Före en eventuell donation måste sjukvården, enligt lag, göra en samtyckesutredning, för att ta reda på patientens inställning till donation. Den får inte göras förrän en patient har avlidit och bara om en organ- eller vävnadsdonation är möjlig. Den utredningen går snabbare och blir enklare när individen har gjort sin vilja känd i donationsregistret.

Alla människor, oavsett ålder och tillstånd kan anmäla sig som donator. Det är sedan sjukvårdens ansvar att stå för kvalitetskontrollen.

Varje donator kan rädda livet på åtta personer

– När vi på IVA vårdar en organdonator blir det en speciell stämning. Vi har en patient som vi inte kan rädda livet på, men tack vare just den patienten kan flera andra människor få möjlighet att överleva och leva, säger Susanne Svensson.

Inom NU-sjukvården genomförs fyra till sex organdonationer per år. Utöver det genomförs kontinuerligt donationer av hornhinnor och hjärtklaffar.

Organen opereras ut från organgivaren på NÄL och de flesta transplantationer sker sedan på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Men organen kan också transporteras till andra transplantationskliniker.

Under Donationsveckan ansvarar Susanne Svensson för NU-sjukvårdens Instagramkonto och finns på plats utanför sjukhusets matsalar, tillsammans med  Nina Ulin, som är regional DAS, och Jenny Gustafsson, som är donationsansvarig läkare, DAL.