Solcellsanläggning på NÄL

Uppdaterad:
Publicerad:
Solcellsanläggning på NÄL

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Regionens hittills största solcellsanläggning byggs just nu på NÄL. Solcellsparken kommer att ha drygt 4500 solcellspaneler med en sammanlagd installerad effekt på cirka 1,6 megawatt. Under gynnsamma väderförhållanden täcker det närapå hela NÄL:s behov av el.

I slutet av september beräknas byggnationen vara klar.

VGR:s solenergiplan

Elen som produceras kommer minska NÄL:s utsläpp av koldioxid med 173 ton per år och minska kostnaderna för köpt el med cirka 1,4 miljoner kronor per år.

Regionfullmäktige beslutade år 2010 att VGR ska satsa mer på solenergi och enligt den solenergiplan som tagits fram är målet att 3 GWh ska vara egenproducerad solel år 2030.

204 varv runt jorden med elbil

Motsvarande mängd el som kommer produceras i solcellsanläggningen skulle kunna användas till att värma upp 138 villor per år eller ladda en elbil och köra 204 varv runt jorden.

Placeringen av anläggningen

Solcellsanläggningen är placerad intill ambulansstationen på NÄL. Markytan är en del av inflygningszonen för ambulanshelikoptern där ingen hög bebyggelse eller vegetation tillåts. Området passar därför bra för solcellsanläggningen.