Sjukhusentréerna öppnas 1 juli

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Den 1 juli öppnas sjukhusentréerna igen. De har varit låsta sedan den 16 mars på grund av coronapandemin. Men det råder fortfarande besöksförbud på både NÄL, Uddevalla sjukhus och Brinkåsen.

I och med förändringen tas de entrévärdar och väktare som funnits på plats utanför sjukhusen bort. Det innebär att besökare får tillgång till sjukhusets allmänna ytor och att entréerna återgår till ordinarie öppettider.

Avdelningar låsta 

Besökarna kommer dock inte att komma in i verksamheternas lokaler. Avdelningar ska hållas låsta. Mottagningarna kan hållas öppna när de tar emot patienter.

– Vi har gjort en översyn av hur lokalerna ska vara öppna respektive stängda längre in i sjukhuset, säger biträdande sjukhusdirektör Anders Kullbratt.

Besöksförbudet kvar

Även om det görs ändringar i entréerna, gäller fortfarande besöksförbudet i NU-sjukvården. Det betyder att besökare med symtom på hosta, feber, halsont eller andra luftvägsinfektioner inte ska vistas på sjukhuset.

Närstående/ledsagare tillåts endast besöka inneliggande patienter, eller följa med en patient till ett mottagningsbesök, efter överenskommelse med verksamheterna.

– Verksamheterna kan göra undantag om de bedömer att patientens tillstånd kräver det. Men huvudregeln är att vi ska vara fortsatt restriktiva, för att minska smittspridningen av coronaviruset, säger Anders Kullbratt.

Behovet av kontrollstation har minskat

– Vi har sett hur behovet av en kontrollstation i sjukhusentréerna successivt minskat under våren. På sommaren minskar dessutom antalet besökare på sjukhuset ytterligare. Därför blev det lämpligt att göra de här förändringarna nu.

– Det betyder inte att vi har glömt att vi har ett coronavirus att förhålla oss till. Skulle situationen förändras kan vi snabbt komma att vidta nya åtgärder.

Undantag från besöksförbudet

Undantag från förbudet gäller för barn, förlossningen samt för patienter som vårdas palliativt, men under förutsättning att besökaren inte har symtom som hosta, andningsbesvär eller feber.

Som angelägna besök räknas exempelvis också besök till patienter med livshotande tillstånd och besök av starkt psykosociala skäl.

Utöver detta har varje verksamhet möjlighet att besluta hur undantag i besöksförbudet ska utformas för varje avdelning/vårdenhet.