NU-sjukvårdens Maria Wiksten Ericsson – en av tre finalister i Årets Chef 2020

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Maria Wiksten Ericsson, verksamhetschef kirurgikliniken, är finalist i Årets Chef, i konkurrens med cirka 200 nominerade från hela landet. Utmärkelsen gäller både privat- och offentlig verksamhet och vinnaren presenteras på Chefgalan 11 mars.

– Jag känner mig så hedrad bara över att ha blivit nominerad till Årets Chef – och att jag nu också är en av finalisterna är fantastiskt men oväntat, säger Maria Wiksten Ericsson.

– För mig är nomineringen och finalplatsen ett kvitto på att mitt sätt att arbeta, som chef, fungerar och uppskattas, samtidigt som det är ett ovanligt ledarskap. På landets kirurgikliniker finns det få kvinnliga verksamhetschefer med bakgrund som specialistsjuksköterska. 

  Jag känner mig också priviligierad över att vara en bland många duktiga chefer här i NU-sjukvården, säger hon. För att leda sjukvården framåt krävs ett teamarbete mellan olika professioner, men också mellan olika beslutsnivåer. 

Maria Wiksten Ericsson har varit verksamhetschef på NU-sjukvårdens kirurgiklinik i elva år, och hon går fortfarande igång på de dagliga utmaningarna. 

– Jag är stolt över allt som klinikens medarbetare och chefer lyckats genomföra på kirurgen de senaste åren, som att utveckla och effektivisera den kirurgiska vården, intensifiera klinikens utbildningsuppdrag, och verka för att vården blir mer personcentrerad och säker.

I september 2018 slutade kirurgikliniken använda externa bemanningsföretag och blev självförsörjande vad gäller personal.

   Det är en stor bedrift som bygger på hela klinikens gemensamma arbete med både varumärke och identitet. Men det betyder ju inte att vi är klara och att allt är perfekt hos oss. Det kommer nya utmaningar hela tiden.

– Jag är ofta positiv och gillar möjligheten att påverka, det är nog därför jag trivs i chefsrollen, att få medverka och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utveckla och förbättra vården.

   NU-sjukvården, inte bara kirurgikliniken, behöver göra patienterna mer delaktiga, förbättra tillgängligheten och minska vårdköer. Det är också spännande att medverka till omställningen av vården, där specialistsjukvården flyttas närmare patienterna. 


Juryns motivering

En chef som skapar hopp i en bransch som så väl behöver det. Har visat upp enastående förmåga i en ledarsituation där det skulle vara lätt att uppträda som offer. Med knappa resurser och förutsättningar, men med stor envishet, har hon uträttat något unikt utifrån tanken att skapa bästa möjliga vård för varje krona. Ser individernas unika styrkor och bygger teamet med hjälp av dem. Hos henne står medarbetarna i kö för att få jobba. Och hos henne ses medarbetarna som superhjältar.

Maria Wiksten Ericsson

Maria Wiksten Ericsson:

● Färdig sjuksköterska: 1996, började direkt i NU-sjukvården efter examen.

● Har även arbetat på: Kliniken för geriatrik- och rehab, FoU-enheten

● Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård: 1999

● Avdelningschef, kirurgen: 2000

● Verksamhetschef, kirurgen: 2009

● Oväntad erfarenhet: Började på vaktmästeriavdelningen på Uddevalla sjukhus 1989

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst

telefon 010-435 65 26
nu.kommunikation@vgregion.se