Smittspridning av covid-19 på kirurgisk vårdavdelning på NÄL

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Under veckan har det framkommit att covid-19 spridits på en kirurgiavdelning på NÄL. Både patienter och medarbetare har smittats. En rad olika åtgärder har vidtagits, bland annat råder det nu intagningsstopp på avdelningen.

–  Även om det inte var oväntat att något sådant här skulle kunna ske, är det beklagligt och något som vi naturligtvis hade hoppats slippa, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

Intagningsstopp, provtagning och smittspårning

Sedan beskedet om smittspridning av covid-19 på avdelningen kom tidigare i veckan har NU-sjukvården vidtagit en rad åtgärder.

  • Intagningsstopp har införts på avdelningen
  • En omfattande provtagning av såväl patienter som medarbetare har gjorts
  • Medarbetare som visat sig vara smittade är inte i tjänst
  • Berörda patienter kontaktas enligt vedertagen rutin
  • Patienter har isolerats
  • Avdelningen har fått förstärkning av NU-sjukvårdens enhet Vårdhygien, som arbetat på avdelningen med stödinsatser och smittspårning

Jobbar enligt samma rutiner som vid andra utbrott

– Vi jobbar egentligen utifrån samma rutiner som när vi får andra utbrott på en avdelning, som exempelvis vinterkräksjuka, säger Björn Järbur och avslutar:

– Jag har förståelse för att det kan väcka oro att covid-19 tar sig in på våra vårdavdelningar. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att de allra flesta patienter som insjuknar och kommer till sjukhuset inte kommer att vårdas på intensivvårdsavdelning. Alla vårdavdelningar ska vara beredda på att vårda patienter insjuknade med covid-19.