Första specialistsjuksköterskorna i infektionssjukvård

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Sedan 16 januari har NU-sjukvården två specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård. Susann Gamalielsson och Sofia Jakobsson ser nu fram emot att få utveckla infektionsverksamheten i NU-sjukvården.

– Infektion är en specialitet som ständigt ändrar sig då det kommer nya virus och vi ska hantera antibiotikaresistens och så vidare. Det gör infektion till den mest spännande specialiteten! säger Susann Gamalielsson och Sofia Jakobsson, nyblivna specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård.

Susann Gamalielsson har jobbat i NU-sjukvårdens infektionsverksamhet i 24 år och Sofia Jakobsson i sju år.

– Vi ville vidareutbilda oss till specialistsjuksköterskor för att kunna fördjupa oss i ämnet infektionssjukvård. Det är en komplex verksamhet där det krävs en högre omvårdnadskunskap.

Sofia Jakobsson och Susann Gamalielsson, nyblivna specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård
Sofia Jakobsson och Susann Gamalielsson, nyblivna specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård

Nätverkande med Sveriges infektionssjuksköterskor

Utbildningen till specialistsjuksköterska i infektionssjukvård ges av Röda Korsets Högskola i Stockholm. Susann och Sofia har studerat på halvfart i två år och tillhörde den tredje klassen som blev klara från utbildningen. 

– Det har varit en ynnest att ha fått göra detta. Föreläsningarna och utbildningen har hållit hög nivå och nätverkandet med de andra sjuksköterskorna som jobbar med infektionssjukvård från hela Sverige har varit mycket givande.

Värdefullt för verksamheten

Som klara specialistsjuksköterskor kommer Susann och Sofia att vara med och utveckla verksamheten, hålla i utbildningar och vara ett kliniskt stöd till övriga sjuksköterskor.

– Att ha två specialistsjuksköterskor är väldigt värdefullt för verksamheten. Vi ser gärna att fler sjuksköterskor hos oss vidareutbildar sig, säger Ewa Wennerholm, vårdenhetschef på infektionsmottagningen.

Uppmärksammad uppsats om ebola

Den uppsats som Sofia och Susann skrev under utbildningen handlade om hur svenska sjuksköterskor på infektionskliniker i Sverige är förberedda på patienter med ebola.

– Vi har fått frågan om vi vill publicera uppsatsen vilket tyder på att andra är intresserade av resultatet. Det är jättekul! säger Susann och Sofia.