Digitala vårdmöten i coronavirustider

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Spridningen av covid-19 gör att allt fler av NU-sjukvårdens mottagningar börjar använda digitala arbetssätt, som ett alternativ till fysiska möten. Det gör det lättare för vården att nå personer i riskgrupperna, som ska hålla sig hemma, och andra som behöver avboka sitt sjukhusbesök, kanske på grund av förkylningssymtom.

I början av året var en handfull enheter i NU-sjukvården igång med digitala vårdmöten. Nu, tre månader senare, använder drygt 15 verksamheter det digitala arbetssättet och ännu fler är på gång.

– Intresset för att arbeta med digitala vårdmöten har ökat enormt de senaste veckorna med anledning av coronaviruset. Många enheter har tänkt att de vill införa digitala vårdmöten tidigare, men har inte prioriterat det, säger Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården och regional projektägare inom VGR för Mitt vårdmöte.

­–  Digitala sjukhusbesök är ett viktigt steg på vägen mot en mer effektiv, tillgänglig och nära vård, säger han.

Tre exempel på enheter i NU-sjukvården som har infört eller ska införa digitala vårdmöten:

1. Digitala uppföljningsbesök på arbetsterapin

Arbetsterapin på Uddevalla sjukhus hade planerat och förberett för införandet av digitala vårdmöten länge men inte genomfört det fullt ut. Coronaviruset har nu gjort att de skyndat på införandet och i förra veckan började de använda digitala vårdmöten för de uppföljningsbesök där de inte måste röra vid patienten.

– Än så länge har det varit mycket framgångsrikt! Från och med nu säger vi till patienterna att ”nästa gång ses vi digitalt”. Patienterna har varit lite tveksamma men i efterhand uppskattar de tidsvinsten när de slipper ta sig till sjukhuset. I dessa tider måste vi tänka bortom de traditionella sätten, säger Ingrid Brolin, arbetsterapeut Uddevalla sjukhus.

2. Digital drop-in-mottagning på BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är mitt i en omorganisation som bland annat innehåller förändrade arbetsprocesser med mer digitala arbetssätt.

– Coronaviruset har gjort att vi på BUP har skyndat på införandet av digitala arbetssätt när många nu tvingas avboka sina besök på grund av förkylningssymtom. Nu i veckan kommer vi börja använda digitala vårdmöten och lite senare även en digital drop-in-mottagning, säger Anne-Katrin Kantzer, överläkare BUP, NU-sjukvården.

– Familjer där det finns psykiatriska diagnoser kan ofta må sämre om de vanliga rutinerna bryts. Därför är det jätteviktigt att vi utför så många av de planerade besöken som möjligt och att vi i dessa tider öppnar nya vägar för stöd och råd.

3. Digitala exponeringar på OCD-mottagningen

OCD-mottagningen i Uddevalla är en regional mottagning för patienter med tvångssyndrom. Sedan årsskiftet använder de digitala vårdmöten allt mer.

– I våra behandlingar använder vi ofta exponeringar där patienterna får utsättas för de tvångstankar de har. När vi har dessa behandlingar digitalt kan patienten vara kvar hemma och exponeras där medan vi är med digitalt, säger Veronica Brohede, kurator på OCD-mottagningen i Uddevalla.

– Nu i corona-tider är det svårare för patienter i riskgrupperna att komma till mottagningen. Vi använder då digitala vårdmöten istället. Det brukar vara väldigt uppskattat.

– Våra gruppbehandlingar är inställda på grund av coronaviruset men istället erbjuder vi individuell behandling till alla patienter. Det blir lite merarbete men det fungerar bra.

Mitt vårdmöte

Ett digitalt vårdmöte fungerar precis som ett vanligt besök, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din vårdgivare, utan kan göra det via ett videosamtal på din mobil, surfplatta eller dator.

En del mottagningar använder även virtuella mötesrum där många deltagare kan ansluta. Exempelvis logopedmottagningen använder sig av detta vid gruppbehandlingar.

Om du är intresserad av att träffa din vårdgivare digitalt, kontakta din mottagning för att höra om möjligheterna. Appen som används vid digitala vårdmöten heter "Mitt vårdmöte".

Läs mer om digitala vårdmöten