Våra vårdenheter

Auroramottagning

På auroramottagningen finns barnmorskor och läkare som arbetar med extra stöd och information för att lindra gravida kvinnors oro inför förlossning.

Antenatalmottagning

Till antenatalmottagningen kommer gravida kvinnor som remitterats från barnmorskemottagningen för kontroller som till exempel kontroll av högt blodtryck, diabetes eller misstänkt vattenavgång.

BB/Amningsmottagning

BB-mottagningen arbetar med de familjer som väljer att gå hem från BB innan det nyfödda barnet är tre dygn. Till amningsmottagningen kan man vända sig för hjälp med amningen.

Avdelning 34 - Neonatal

På neonatal vårdas barn som exempelvis fötts för tidigt, barn som har någon infektion eller barn som av någon anledning behöver övervakas.

Bristningsmottagning

Kvinnor som drabbas av bristningar vid förlossning kan få uppföljning och hjälp på bristningsmottagningen.

Gynekologisk mottagning

På gynmottagningen utreds och behandlas gynekologiska sjukdomar. Om du är gravid kan du fram till graviditetsvecka 22 kontakta gynmottagningen vid akuta besvär.