Hjälp oss utveckla förlossningsvården

En viktig del i att utveckla och förbättra förlossningsvården är forskningsstudier. Just nu pågår fler olika kliniska studier. Här kan du läsa mer om vilka och om hur du gör för att delta.

IMPACT – Improving Maternal, Pregnancy and Child Outcomes

Studien vänder sig till dig som är gravid och genomför ett tidigt ultraljud eller KUB (kombinerat ultraljud och biokemitest). Syftet är att hitta ett bättre sätt att identifiera kvinnor som löper hög risk att utveckla havandeskapsförgiftning. För att kunna erbjuda behandling med trombyl och tätare övervakning.

Är du intresserad av att delta kan du anmäla intresse på ultraljudsenheten vid tidigt ultraljud eller vid KUB test.

Läs mer om IMPACT-studien på deras hemsida.

OPTION – nationell forskningsstudie om igångsättning

Vill du delta i en nationell forskningsstudie om igångsättning av förlossning? Blivande föräldrar i hela Sverige tillfrågas om att delta i denna studie som innebär att den gravida lottas till igångsättning i hemmet eller på sjukhuset under mognadsfasen av livmodertappen.

Studien vill speciellt undersöka om båda sätten att sätta igång en förlossning är lika säkra och hur de blivande föräldrarna upplever det.

OPTION-studien

SAVE forskningsstudie

Forskningsstudie om sen avnavling efter förlossning. 

Om barnet föds med otillräcklig andning eller helt utan livstecken klipper man idag omgående av navelsträngen och flyttar barnet till en plats där man kan ge konstgjord andning/ventilation och andra åtgärder för att hjälpa det att återhämta sig. Detta kallas neonatal HLR (hjärt-lungräddning).

SAVE-studien undersöker vad som händer om man låter navelsträngen vara intakt i minst 3 minuter under pågående neonatal HLR, jämfört med att som på nuvarande sätt, klippa av navelsträngen innan neonatal HLR påbörjas.

Läs mer om SAVE-studien om sen avnavling efter förlossning (om navelsträngen)

Fler studier i Västra Götalandsregionen

Vill du läsa mer om vilka studier som pågår i Västra Götalandsregionen just nu, besök sidan Vill du delta i en forskningsstudie?.